Home / Boşanma / Zina / Aldatma Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Zina / Aldatma Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

ZİNA / ALDATMA SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                    :………………………………………

ADRESİ                     :………………………………………

DAVALI                    :………………………………………

ADRESİ                     :………………………………………

KONUSU                   : Zina sebebiyle boşanma talebimden ibarettir.

İZAHI                         :  1) Davalı eşim ile …/…/….. tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden …. doğumlu …………. ile …. doğumlu …….isimli iki çocuğumuz oldu. …. yında çalışmak için……. ‘ya Eşime, her ay belirli bir miktar para gönderiyor ve mektup da yazıyordum. O da; bana, çocukların ve kendisinin çok iyi olduğunu yazıyordu. Bir süre sonra, yazdığım mektuplara cevap alamaz oldum. Merak etmeye başladım. Çalıştığım işyerinden izin alamadığım için de …/…/….. ‘ye gelemiyordum. Nihayet,… yılının………. ayında yurda izinli olarak geldim. Eşimin evimizi terk ettiğini, çocuklarımızı anneannelerinin yanına terk ettiğini, kendisinin de başka bir adamla birlikte yaşadığını ve o adamdan da bir çocuğu olduğunu öğrendim.

Yukarıda arz ve izah ettiğim gibi; eşimin zina yaptığı ve zina muhsulü bir çocuk doğurduğu sabit olmuştur. Bu durum karşısında da; iş bu Boşanma Davasını açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m. 161 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, pasaport, şahitler, zina mahsulü çocuğun tıbbi tahlilleri ve sair hukukî deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK         : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler karşı­sında yapılacak yargılama sonucunda;

  • Davalıdan zina sebebiyle boşanmamıza,
  • Müşterek çocuklarımız …. ile ….’ın velayetlerinin tarafıma verilmesine,
  • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

NÜFUS KAYDI     :……………………………..

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesinde/ yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
  • Dava açmaya hakkı olan tarafın, boşanma sebebini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden geçen 5 yıl içinde dava açması gerekir.
  • Zinanın gerçekleşmesi için, cinsiyet organlarının birleşmesi şarttır.
  • Tarafların cinsel ilişki dışında kalan bedensel temasları zina sayılmaz.
  • Genelev kadını ile genelevde cinsel ilişkide bulunan koca, zina etmiş sayılmaz.
  • Davacı, iddiasını her türlü delil ile ispat edebilir.

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.