Home / Taşınmaz / Zilyedliğin Geri Verilmesi Dilekçesi

Zilyedliğin Geri Verilmesi Dilekçesi

ZİLYEDLİĞİN GERİ YERİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                            : Taşınmazın zilyedliğinin geri verilmesi talebimdir.

İZAHI                                 : 1) Köyümüzde bulunan ve kuzeyi…………… , güneyi…………….. , doğusu…………. , batısı ……………. tarlalarıyla çevrili ……  dönümlük tarlayı 5 yıllığına ekip-biçmek için ………………………. ‘den kiralamıştım.

  • Davalı, benim kira sözleşmem devam ederken, aynı tarlayı kendisinin kiraladığını ileri sürerek tarlaya girmiş ve zor kullanarak, silâhlı adamlarının yardımıyla beni tarladan atmıştır. Bu nedenle de MK. m: 981’den faydalanmam imkânı kalmamıştır.
  • Davalı, halen tarlayı kendi adamlarının kullandığı makina- larla sürüp ekmektedir.
  • Davalının davranışlarından dolayı mağdur durumdayım. Malsahibine peşin ödediğim kira paraları ve satın aldığım tohumluklar yüzünden uğradığım zarar büyüktür. Bu nedenle işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 982 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Kira sözleşmesi, şahit beyanları, keşif ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukanda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötü­rü yargılama yapılarak;

  • Dava konusu tarlanın zilyedliğinin tarafıma verilmesine,
  • Davalıya karşı diğer haklarımın saklı tutulmasına,
  • Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, gayrimenkulun bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır, (bkz. HUMK. m: 8, II/3).
  • Davanın, sözleşmenin yapılmasından itibaren 1 yıl içinde açılması şarttır.

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.