Home / Taşınmaz / Zilyedliğe Tecavüzün Önlenmesi Dilekçesi

Zilyedliğe Tecavüzün Önlenmesi Dilekçesi

ZİLYEDLİĞE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                          :……………………………………

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                          : Arsama vaki tacavüzün önlenmesi ve uğradığım —TL. zararın tazmini talebimdir.

İZAHI                               : 1)……. İlçesi,……………… Mahallesi,…………. Sokak No: ..’daki.. katilı evin bulunduğu arsanın ve evin kiracısıyım. Evde ikâmet ediyorum, arsayı ise pazarlamasını yaptığım  lan depolamak amacıyla kullanıyorum. Davalı, arsama bitişik olan arsasında inşaat yapmak amacıyla gerekli olan tuğla, kum, çakıl, çimento gibi inşaat malzemelerini ../../ …. tarihinde koymuş, bu arada ikimizin arsası arasında bulunan duvar, koyduğu malzemelerden ötürü yıkılmış, duvarın yakınında bulunan bana ait olan        1ar enkaz altında kalıp zarar görmüştür. Arsama vaki tacavüzün önlenmesi ve uğradığım zararın tazmini için davalıya yaptığım başvurular hiçbir olumlu sonuç vermediği için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 983 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Kira sözleşmesi, şahit beyanları, keşif ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötü­rü yargılama yapılarak;

  • Davalının zilyedliğim altında bulunan arsaya vaki tecavüzü­nün — masrafları davalıya ait olmak üzere — kaldırılmasına,
  • Davalının tarihinden itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte……….. —TL. tazminata mahkum edilmesine,
  • Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine kararverilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır, bkz. HUMK. m: 8, II/3.
  • Davanın, sözleşmenin yapılmasından itibaren 1 yıl içinde açılması şarttır.

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.