Home / Genel / Zarar Verici Davranış ve Yaralama İçin Boşanma Davası

Zarar Verici Davranış ve Yaralama İçin Boşanma Davası

…………………. AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİNE
DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. )
ADRESİ : …………………………………..
DAVALI : …………………………………..
ADRESİ : …………………………………..
KONU :Cana kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma talebimden ibarettir.
AÇIKLAMA :
1- Davalı eşimle ….. sene önce evlendik. Bu evlilikten olma …… doğumlu ………… isimli bir kızımız ve ………… doğumlu ………….. isimli bir oğlumuz vardır. (Delil-1: Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği)
2- Davalı eşim, evlendiğimiz günden beri evliliğin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmemekte; bu da yetmiyormuş gibi, beni sık sık dövmektedir. (Delil-2: Karakol Tutanağı)
3- Geçen ay içinde bir gün, ortada hiçbir sebep yok iken; “namussuz karı, senden bıktım, seni öldüreceğim” diyerek üzerime yürüdü ve masadan aldığı ekmek bıçağını kalçama sapladı. Bu sırada gürültümüzü duyan komşular gelip, beni kurtardılar ve hastaneye götürdüler. Hastaneden …… günlük rapor aldım. (Delil-3: Hastane Raporu)
4- Davalı eşimi karakola şikâyet ettim. Olay Cumhuriyet Başsavcılığına da intikal etti.
5- Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler karşısında; davalı eşimle olan müşterek hayatımız çekilmez hale geldiğinden, bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : TMK. m.162 ve ilgili maddeler.
SÜBUT SEBEPLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, şahitler, Cumhuriyet Başsavcılığının …../ …… E. Sayılı dosyası ve diğer kanuni deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gün
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler karşısında yargılama yapılarak;
1- Boşanmamıza,
2- Müşterek çocuğumuz ………’ın Velayetinin tarafıma verilmesine,
3- Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim. …../…./2013
Davacı
(Ad, Soyad, İmza)
DELİLLER :
Ek-1) Vukuatlı Nüfus Kaydı
Ek-2) Karakol Tutanağı

 

Ek-3) Hastane Raporu

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.