Home / Nafaka / Yoksulluk Nafakası Dilekçesi

Yoksulluk Nafakası Dilekçesi

YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                           :

ADRESİ                                                           :

DAVALI                                                           :

ADRESİ                                                           :

KONUSU                         : Ayda………………… — TL Yoksulluk Nafakası talebimdir.

İZAHI                                                        :

  • Davalı tarihinde boşandığım eski eşimdir.
  • Ekte sunduğum “Boşanma İlanı“nda da görüldüğü gibi, boşanmada hiçbir kusurum yoktur.
  • Boşandıktan sonra çalışamaz hale düştüm. Uzun zamandan beri başkalarına muhtaç bir halde yaşamaya çalışıyorum.
  • Yoksul ve perişan halde bulunduğumdan, işbu davayı açıp, ayda …………. — TL yoksulluk nafakası istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 175 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Boşanma ilâmı, doktor raporu, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak; Davalının bana her ay ………………… — TL yoksulluk nafakası

ödemesine, Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, nafaka alacaklısının yerleşim yeri Mahkemesi’nde açılır (MK. m: 177).
  • m: 175’e göre; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
  • Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.
  • Yoksulluk nafakası “Boşanma Davası” ile de talep edilebilir

About Dilekceshop

Check Also

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.