Home / Genel / Yetki Yönünden Reddedilmiş Davanın Yetkili Mahkemeye Celbi Dilekçesi

Yetki Yönünden Reddedilmiş Davanın Yetkili Mahkemeye Celbi Dilekçesi

YETKİ YÖNÜNDEN REDDEDİLMİŞ DAVANIN YETKİLİ MAHKEMEYE CELBİ İSTEMİ

……….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            :      ……………………

ADRESİ                             : ……………………..

DAVALI                            : ………………..

ADRESİ                             : …………………………

KONUSU                         : Men’i Müdahale Davası.

İZAHI                              :

 1. ……… Sulh …’inci Hukuk Mahkemesi, dava­mızın yargılaması sırasında …… tarih ve …. /.. E. sayılı kararı ile “Yetki Yönünden Davanın Reddine” karar vermiştir.
 2. Yetkisizlik kararı kesinleşmiştir.

SONUÇ VE İSTEK        : Arz ve izah ettiğim nedenlerle; Sulh …’inci Hukuk Mahkemesinin …./… E. sayılıdosyasının celbini,

 • Duruşma gününün belirlenerek taraflara tebliğini,
 • Davaya kaldığı yerden devam olunmasını,

Saygılarımla dilerim

…/../…

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Dava, kanunda aksine hüküm yoksa; kural olarak, davalının yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde açılır (HUMK. m: 9).
 • Dava görülürken, davalı yerleşim yerini değiştirirse, mahkemenin yetkisi ortadan kalkmaz.
 • Davalının yerleşim yeri belli değilse; davaya Türkiye’de son defa oturduğu yer mahkemesinde bakılır (HUMK. m: 9).
 • Davalı birden fazla ise, dava bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Ancak, kanunda dava sebebine göre davalıların tümü hakkında ortak yetkili bir mahkeme belli edilmişse, davaya o mahkemede bakılır. Ancak davanın, sırf davalılardan birini kendi yerleşim yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek gayesiyle açıldığı birtakım belirtiler veya başka delillerle anlaşılırsa, mahkeme onun hakkındaki davayı ayırarak “Yetkisizlik Kararı” verir (HUMK. m: 9).
 • Mahkemenin yetkisiz olduğunu iddia eden taraf, itiraz dilekçesinde yetkili mahkemeyi göstermek zorundadır (HUMK. m: 23).
 • Bu İptidaî İtiraz (İlk İtiraz) dilekçesi, esasa cevap için belirlenen süre (10 gün) içinde verilir ve karşı tarafa tebliğ edilir. Bu dilekçeyi alan taraf da, buna cevaben “yetki itirazının yersiz olduğunu” ileri sürebilir.
 • Mahkeme yetki itirazını kabul etmişse, “Dava Dilekçesinin Reddine” karar verir ve dosyayı ait olduğu mahkemeye gönderir (HUMK. m: 27). Bu durumda, davacının 10 gün içinde gerekli masrafları ödeyerek yetkili mahkemeden tebligat yaptırması gerekir.
 • Mahkemenin yetkisizlik kararı kesindir. Temyiz edilebilir. “Yetki İtirazının Reddi Kararı” ise, ancak esas hükümle birlikte Temyiz edilebilir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.