Home / Nüfus / Yaş Düzeltme / Yaş Tahsisi İstemi Dilekçesi

Yaş Düzeltme / Yaş Tahsisi İstemi Dilekçesi

YAŞ DÜZELTME / YAŞ TASHİHİ İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

KONUSU

İZAHI

Yaş tashihi talebimizden ibarettir.

1) Oğlum…………….. , Nüfus Kütüğü’ne her nasılsa …..  doğumlu olarak yazılmıştır. Halbuki, gerçek doğum tarihidir.

2) Bu sebebten ötürü iş bu davayı açıp oğlumun doğum tarihini değiştirmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m; 39 vd. ve sair ilgili mevzuat.
SUBUT SEBEBLERİ      :  Nüfus kaydı, şahit beyanları, doktor raporu ve sair kanuni deliller.
CEVAP SÜRESİ  ; 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK ; Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak; oğlumun Nüfus’ta …… olan doğum tarihinin ……. olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

………………. ‘na velayeten babası

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

* Yaş Tashihi Davası ancak 1 kere açabilir.

 • Davayı reşid ise yaşını düzeltmek isteyen; reşid değilse velisi veya vasisi açar.
 • Dava, davacının yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
 • Doğumdan veya Gizli Nüfus’tan kütüğe kaydedilenler, her zaman dava açabilirler.
 • Genel Yazım suretiyle Nüfus’a kaydedilenler, 18 yaşını bitirdikten veya ilk Nüfus Cüzdanı’nı aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde dava açabilir. Bu, hak düşüren süredir.
 • Dava açmak için aşağıdaki şartlar aranır:
 1. Yaşı düzeltilmek istenenin dış görünüşü, Nüfus’taki doğum tarihine uymamalıdır.
 2. Yaşını büyültmek istiyorsa, büyültmek istediği yaşta kardeşi bulunmamalıdır.
 3. Yaşını küçültmek istiyorsa, Nüfus’a yazım gününden önceki tarihte doğduğunu iddia etmemelidir.

Hastane ve Doğumevi gibi bir kurumda doğmuş olmamalıdır.

 1. Daha önce, yaş tashihi yaptırmamış olmalıdır.
 • Davada, küçüğün aynı yaşta ikiz kardeşi olup olmadığı ve ana- babasının evlenme tarihi araştırılır.
 • Yaşı büyültülmek istenen küçük duruşmada hazır bulundurulur. Dış görünüşü incelenir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevkedilip, “Kemik radyografisi” ne dayanan rapor alınır.
 • Nüfus Kütüğü’nde gözüken doğum tarihinden daha önceki bir tarihte doğduğu ileri sürülürse, dava red edilir.

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.