Home / Nafaka / Yardım Nafakası Dilekçesi

Yardım Nafakası Dilekçesi

YARDIM NAFAKASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                       :

ADRESİ                                                       :

DAVALI                                                       :

ADRESİ                                                       :

KONUSU                            : Ayda…………… — TL Yardım Nafakası talebimden ibarettir.

İZAHI                                         :

1) Davalı öz oğlumdur, mali durumu çok iyidir. Ben ise, yukarıda yazılı bulunan adreste, kocamdan kalma çok eski bir evde tek başıma oturmaktayım. Geçimimi, komşularımın yardımlarıyla sağlamaktayım.

2) Oğlumdan hiç yardım görmediğim için bu davayı açmak zorunda kaldım. Kendisinden ayda……………….. — TL nafaka istiyorum.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 364 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları, bilirkişi incelemesi ve sair Kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Davalıdan ayda………… — TL. yardım nafakası alınmasına,
  • Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

NÜFUS KAYDI:…………….

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taraflardan birinin yerleşim yeri Mahkemesinde açılır (MK. m: 365 / Son).
  • Dava; nafaka istemeye hakkı olan tarafından veya o kimse resmİ bir kurumda bakılıyorsa; o kurum veya kurumun bağlı bulunduğu kamu yönetimi tarafından açılır (MK. m: 365).
  • Dava, 5 yıllık zamanaşımına tabidir (BK. m: 126).

About Dilekceshop

Check Also

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.