Home / Genel / Yanlış Hacize İtiraz Dilekçesi

Yanlış Hacize İtiraz Dilekçesi

…………………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: …………………………………….
İSTİHKAK İDDİASINDA
BULUNAN : ………………………………… (TC NO: ……………………………..)
VEKİLİ : Av. ……………………………… (TC NO: ……………………………..)
KONU : …/…/2013 tarihli hacze karşı istihkak iddiamıza ilişkindir.
AÇIKLAMALAR :
1- ../../2013 tarihinde bir icra takibinden dolayı, müvekkilimin adresinde haciz yapılmıştır. Yapılan bu hacze istihkak iddiasında bulunuyoruz. Şöyle ki ;
2- Müvekkil …………………………………………………………….. adresinde İkamet etmektedir. Bu nedenle dosya borçlusu kişinin yanlış adres beyanı ile müvekkilimin adresine gidilerek haciz işlemi yapılmıştır.
3- Müvekkilimin dosyanın tarafları ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Evinde bulunan ve haczedilen mallar da dahil olmak üzere tüm menkul mallar müvekkilime ait mallardır. Haczedilen bu mallar ile ilgili fatura ve diğer resmi kayıtlar muntazaman kayıt altına alınmıştır.
4- İşbu ikame olunan sebepler mucibince; istihkak iddiamızın kabulü ile buna göre işlem yapılmasını vekaleten saygıyla talep ederiz.
İstihkak Talebinde Bulunanın
Vekili

 

Av. ………………………………..

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.