Home / Genel / Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi İstemi Dilekçesi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi İstemi Dilekçesi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

………….  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

TENFİZ İSTEYEN

(DAVACI)

ADRESİ

KARŞI TARAF

(DAVALI)

ADRESİ

KONUSU                                : …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve …./.. sayılı kararının Türkiye’de tenfizi talebidir.

İZAHI                                      :

1) Aramızda yaptığımız ödünç sözleşme­sine göre, davalının bana …… Alman Markı borcu vardır.

Davalı borcunu vadesinde ödemediği için……….. Asliye Hukuk Mahkemesinde “Alacak Davası” açtım ve bu davayı kazandım.

 • Mahkemenin verdiği karar kesinleşti. Ancak davalı, bugüne kadar bana olan borcunu ödemedi.
 • Davalının Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinden ………………… adresinde bulunan hakkında icra takibi yapmak istediğim için tenfiz istemek zarureti doğdu.

HUKUKİ SEBEBLER : MÖHUK. m: 34 vd.

SÜBUT SEBEBLERİ : Mahkeme kararı, kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve …./.. sayılı

kesinleşmiş kararının tenfizine karar verilmesini,

Yargılama giderlerinin de karşı tarafa yüklenmesini saygı­larımla dilerim.

Tenfiz İsteyen

(Ad, soyad, imza)

Ekleri                         :

1) ……………  Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/….. tarih ve sayılı kesinleşmiş kararının aslı ve onanmış Türkçe tercümesi.

2) Mahkeme kararının kesinleşmesine dair yazı ve Türkçe tercümesi.

HATIRLATMA!

 • Yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de icra edilebilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından “Tenfiz Kararı” verilmesine bağlıdır (MÖHUK. m: 34).
 • Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir (MÖHUK. m: 35).
 • Yetkili mahkeme, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin (karşı tarafın) Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir. Yoksa, Türkiye’de oturduğu yer; yoksa — tenfiz isteyenin seçimine göre — Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleridir (MÖHUK. m: 35/3).
 • Türk mahkemesinin, yabancı bir mahkeme ilamının Türkiye’de tenfizine karar verebilmesi için, aşağıdaki şartların hepsinin birlikte bulunması gerekir (MÖHUK. m: 38):
 1. Yabancı mahkeme kararı, ülkesinin kanunlarına göre kesinleşmiş olmalıdır (MÖHUK. m: 34/1).
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında “Müte­kabiliyet (karşılıklılık) Esası“na dayanan bir anlaşma veya o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması gerekir (MÖHUK. m: 38/a).
 3. Yabancı mahkeme ilamının Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir (MÖHUK. m: 38/b).

Yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekir (MÖHUK. m: 38/c).

 1. Karşı tarafın savunma hakkına uyulmuş olması gerekir (MÖHUK. m: 38/d).
 2. Yabancı mahkeme kararı Türklerin kişi hallerine ilişkin ise, yabancı mahkemece “Türk Kanunlar İhtilafı” kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmış olması gerekir (MÖHUK. m: 38/e).
 • Mahkeme, ilamın kısmen veya tamamen tenfizine veya talebin reddine karar verir. Bu karar, yabancı mahkeme ilâmının altına yazılır ve hakim tarafından mühürlenip imzalanır (MÖHUK. m: 40).
 • İlamın icra edilebilmesi için kesinleşmesi gerekir.
 • Tenfiz talebinin kabul veya reddi hakkında verilen kararın temyizi genel hükümlere tabidir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.