Home / Genel / Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması İstemi Dilekçesi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması İstemi Dilekçesi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE / yoksa

………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

TENFİZ İSTEYEN

(DAVACI)                             ……………………..

ADRESİ                                 ……………………..

KARŞI TARAF

(DAVALI)                             ……………………..

ADRESİ                                 ……………………..

KONUSU                              : …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve …./.. sayılı “Boşanma Kararı” nın Türkiye’de tanınması ve Nüfus Kütüğü’ndeki “evli” kaydımın “bekar / bo­şanmış” olarak kaydedilmesi talebidir.

İZAHI                                   :

1) Boşandığım eşim …. ile …/…/…. tarihin­ de evlenmiştik. Ancak, çok geçmeden baş gösteren geçimsizlik ne­deniyle boşanma davası açmak zorunda kalmıştım.

……. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davamız sonu­ cunda boşandık ve mahkemenin kararı kesinleşti.

Adı geçen mahkeme kararına göre evli değilim. Ancak, Türkiye’deki Nüfus kaydımda “evli” kaydı gözükmektedir. Bu nedenle mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MÖHUK. m: 42 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Mahkeme kararı, Nüfus kaydı, kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve …./.. sayılı

kesinleşmiş kararının tanınmasına,

Nüfus Kütüğü’ne “Boşanma” kaydımın işlenmesine karar ve­rilmesini saygılarımla dilerim.

Tanıma İsteyen

(Ad, soyad, imza)

Ekleri:

1) …………  Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…./…. tarih ve sayılı kesinleşmiş kararının aslı ve onanmış Türkçe tercümesi.

Mahkeme kararının kesinleşmesine dair yazı ve Türkçe tercümesi.

Nüfus Kaydı :…………………………………

HATIRLATMA!

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması için aşağıdaki şartların birlikte bulunması gerekir:

Yabancı mahkeme ilamının Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması (MÖHUK. m: 38/b),

Yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması (MÖHUK. m: 38/c),

Yabancı mahkeme kararı Türklerin kişi hallerine ilişkin ise, yabancı mahkemece “Türk Kanunlar İhtilafı” kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmış olması gerekir (MÖHUK. m: 38/e).

Görev ve yetki bakımından, yabancı mahkeme kararlarının tenfizine dair hükümler (MÖHUK. m: 34 – 37, 39-41) kıyasen uygulanır.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.