Home / Genel / Verilen Tahahhüte Uymama Dolayısı İle Şikayet Dilekçesi

Verilen Tahahhüte Uymama Dolayısı İle Şikayet Dilekçesi

…………NE

Müşteki                   :   –

 

 

VEKİLİ                   : -Adres antette.

Sanık (Borçlu)       :

 –

SUÇ                        :  Taahhüdü İhlal.

DAVA KONUSU      :  İ.İ.K. Mad. 340 gereğince Taahhüdünü İhlal eden borçlunun 3 AYA

kadar Tazyik Hapsiyle cezalandırılması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR      :  

           

Sanık, aleyhine yapılan icra takibinde borcunu dosyada yazılı olduğu şekilde ödeyeceğini taahhüt etmiş ve bu talebi alacaklı vekili tarafından kabulüne rağmen borç taahhüt tarihinde  ödenmemiştir.

 

Sanığın    (31.5.2005 tarih   ve     5358 no.lu    Kanunla değişen   İ.İ.K. nun 340. maddesi uyarınca )    3 AYA   kadar tazyik Hapsiyle tecziyesi için işbu şikayetin yapılmasına zaruret hasıl olmuştur.

HUKUKİ DAYANAK  :   İ.İ.K.md.340 ve ilgili mevzuat hükümleri

İSBAT ARAÇLARI    :  İcra Müdürlüğü’nün  esas sayılı dosyası vs. kanuni deliller.

 

NETİCE-İ TALEP      :  Yukarıda arz olunan nedenlerle Taahhüdü İhlal suçunu işleyen sanığın 3 AY Tazyik Hapsiyle tecziyesi ile avukatlık ücreti ve  yargılama giderlerinin kendisine yükletilmesini bilvekale arz ve  talep ederim.

 

 

Davacı vekili

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.