Home / Veraset / Veraset İlamının İptali Dilekçesi

Veraset İlamının İptali Dilekçesi

VERASET İLÂMININ İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                             :………………………..

ADRESİ                               :……………………….

DAVALI                              :……………………….

ADRESİ                               :……………………….

KONUSU                             : Veraset ilâmının iptali talebimdir.

İZAHI                                 : 1) Davalı…………………………….. ’nin, müteveffa babam………………………… ‘un  tek varisiymiş        gibi   Veraset       İlâmı aldığını öğrendim. Gerçekte, davalının babamla hiçbir ilgisi yoktur.

2) Babamın tek mirasçısı ben olduğumdan işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : Medeni Kanunun ilgili hükümleri.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, veraset ilâmı, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak,……………… Sulh …’uncu Hukuk Mahkemesi’nin …./.. E, …./.. K. sayılı veraset ilâmının iptaline karar verilmesini saygıyla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

NÜFUS KAYDI:

HATIRLATMA!

  • Dava, herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
  • Dava, Veraset Davası halen devam ediyorsa, davaya bakan Mahkemede açılır.
  • Husumet, iptale konu olan veraset ilâmım alanlara yöneltilir.

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.