Home / Veraset / Veraset Belgesi Talebi Dilekçesi

Veraset Belgesi Talebi Dilekçesi

VERASET BELGESİ TALEBİ

……………….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                              :

ADRESİ                               :

DAVALI                              :     Hasımsız.

KONUSU                             :     Veraset Belgesi talebimden ibarettir.

İZAHI                                  :     1) Müşterek murisimiz eşim……………………….. günü vefat etmiştir.

2) Geriye eşi (ben) ve …………………………….  ……………  ve ………………… isimli 3 çocuğumuz kalmıştır. Başka mirasçısı yoktur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 495, ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, müteveffa eşim …………………….. ‘in miras meselesinin halledilerek Veraset Belgesinin verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

NÜFUS KAYDI:……………………………….

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
  • Dava, mirasçılardan herhangi biri veya birkaçı yahut hepsi tarafından açılır.
  • Bu davalar, genellikle “Hasımsız” olarak açılır. Hasımsız olarak açıldığı takdirde, Veraset Belgesi, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.
  • Hasımlı olarak açıldığı takdirde, mahkemenin verdiği hüküm kesin­leşince “İlâm” niteliğini kazanır.

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.