Home / Miras / Vasiyetnamenin İptali Talebi Dilekçesi

Vasiyetnamenin İptali Talebi Dilekçesi

VASİYETNAMENİN İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                  :…

ADRESİ                                                   :…

DAVALI                                                  :  .

ADRESİ                                                   :…

KONUSU                             :    Vasiyetnamenin    iptali talebimdir.

İZAHI                                  :    1) Murisim………………………………… tarihli vasiyetnamesiyle davalıya vasiyette bulunmuştur.

  • Adı geçen vasiyetname; elyazısıyla yazılmıştır. Anca] başından sonuna kadar murisimin elyazısıyla yazılmamıştır. Diğı taraftan; tanzim edildiği yer de yazılmamıştır.
  • Bu durumda, murisimin kendi elyazısıyla yazdığı iddia edik vasiyetnamenin iptali için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 538, 557 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Veraset senedi, vasiyetname, şahit beyan­ları, bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK                     : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Adı geçen vasiyetnamenin iptaline,
  • Yargılama giderlerinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

 

HATIRLATMA!

  • Dava, murisin yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
  • Davayı, miras bırakanın kanunî mirasçıları açar.
  • Husumet, vasiyetten faydalananlara yöneltilir.
  • Davanın iptal sebeblerinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve vasiyetnamenin açılmasından itibaren iyiniyetlilere karşı 10 yıl , iyiniyetli olmayanlara karşı 20 yıl içinde açılması gerekir (MK. m: 559).
  • Hükümsüzlük, defi yoluyla her zaman ileri sürülebilir (MK. m: 559).

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.