Home / Miras / Vasiyet Yoluyla Mal Paylaşımı

Vasiyet Yoluyla Mal Paylaşımı

VASİYET YOLUYLA VAKIF SENEDİ (ÖRNEK)

… (yazıyla yazılır) yılı …………. (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ………  Noteri …………..  caddesi No………. ‘deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve kim olduğu aşağıda isim, şöhret ve ikâmetgâh adresleri yazılı bulunan şahitlerin tariflerinden anlaşılan ve ibraz eylediği …. Nüfus dairesinden verilen………… tarihli Nüfus cüzdanına nazaran……. tarihinde……….. ’de …. den olma ve……… den doğma olduğu şüphe bırakmayacak şekilde anlaşılan ve ……………… ’nın Mahallesinde …….. Nolu apartmanın ….Nolu dairesinde ikâmet eden…………………. benden bir vasiyetname yoluyla vakıf senedi tanzim etmemi talep ve Türkçe okuyup yazma bildiğini beyan etmekle şuur ve ehliyetine malik olduğunu gördüğüm adı geçenden arzularının neden ibaret olduğunu ve hiçbir aldatma veya cebir ve tehdit etkisi altında olup olmadığını sordum. Hiçbir hile ve cebir ve tehdit etkisi altında olmadığını söyleyerek şu şekilde söze başladı:

“…….. Tapu Dairesinden verilen ……………..  tarihli Tapu senediyle ……..  adresinde bir apartmanım vardır. Bu apartmanımı ……………………………. Vakfı adıyla anılmak üzere ölümüme muzaf olarak………………………. ‘ne tahsis ve bu……….. nin………. Müdürü ile…………… Mütevelli Heyeti olarak tayin ediyorum. Ben öldükten sonra apartmanın daireleri rayiç kira paraları dikkate alınarak yıllık olarak kiraya verilecek, elde edilecek gelirden vergiler ve her türlü masraflar düştükten sonra geri kalan paradan ……..  lirası yedek akçe olarak bankaya konulacak, geri kalanı da …………  harcanacaktır. Arzu ve vasiyetlerim bunlardır.” diyerek sözünü bitirdi, ben de dediklerini olduğu gibi yazarak, okumak üzere şahitler huzurunda kendisine verdim. Baştan sonar kadar okuduktan sonra arzu ve yazdırdıklarına tamamen uygun olduğunu söyleyerek burayı imzaladı.

Vasiyetçi

İmza

Ben Noter de tarih koyarak imzaladım.

Tarih İmza

İşbu vasiyetname huzurumuzda tanzim olunup Noter tarafından okunmak üzere vasiyetçiye verildiğini ve tamamen okuduktan sonra arzularına uygun olduğunu bize beyan eylediğini ve vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördüğümü beyan ve tasdik ederim.

Şahit

İmza

İşbu vasiyetname huzurumuzda tanzim olunup Noter tarafından okunmak üzere vasiyetçiye verildiğini ve tamamen okuduktan sonra arzularına uygun olduğunu bize beyan eylediğini ve vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördüğümü beyan ve tasdik ederim.

Şahit

İmza

işbu vasiyetname ve aynı yerde ve aynı saatte düzenlenmiş olup tarafımızdan imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Noter                           Vasiyetçi Şahit Şahit

Resmî mühür                     İmza İmza imza

İmza

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.