Home / Vesayet / Vasi Tayini Talebi Dilekçesi

Vasi Tayini Talebi Dilekçesi

VASİ TAYİNİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

KİŞİ HUKUKUNA BAKMAKLA GÖREVLİ    SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                             :……………………..

ADRESİ                              :……………………..

DAVALI                             : Hasımsız.

KONUSU                            : Eşim………………………. ‘ya vasi tayin edilmemesine karar verilmesi dileğimdir.

İZAHI                                 : 1) Eşim…………………………… ile ‘dan beri evliyiz. Bu evlilikten olma…………….. ve ……………..  isimli 2 çocuğumuz

vardır.

  • Eşim, son iki yıldan beri aşırı derece içki içmektedir. Bu konudaki uyarıları da dinlememektedir.
  • Doktorlar, eşimin uzun süre özel bir bakım isteyen tedaviye muhtaç olduğu görüşünde birleşmektedirler.
  • Eşim tedavi edildiği süre içinde, işyerini idare etmek ge­rektiğinden, onun işlerini yapmak üzere en yakını, eşi olarak kendisine vasi tayin edilmemi istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 403, 408 ve sair Hukuki mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak; eşim …………………………………..  ‘nun hacir altına alınmasına ve benim de kendisine vasi atanmama karar verilmesini saygıyla dilerim.

Davacı

NÜFUS KAYDI:…………………………….

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mah- kemesi’nde açılır (MK. m: 411).
  • Vesayet Daireleri, Asliye Mahkemesi ile Sulh Mahkemesinden Asliye Mahkemesine “Denetim Makamı“, Sulh Mahkemesine ise “Vesayet Makamı” denir (MK. m: 397).

About Dilekceshop

Check Also

Kayyum Atanması Talebi Dilekçesi

KAYYIM ATANMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              : ………………………….. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.