Home / Dernek ve Vakıf / Vakıfa Yapılan Tasarrufun Tenkisi Talebi Dilekçesi

Vakıfa Yapılan Tasarrufun Tenkisi Talebi Dilekçesi

VAKIFA YAPILAN TASARRUFUN TENKİSİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU

İZAHI : Vakfı Yönetim Kurulu : Babam………….. tarafından………………. Vakfına vakfedilen malvarlığından dolayı mahfuz hissemde yapılan tasarrufun tenkisi talebimden ibarettir.

: 1)../../…. günü ölen murisim, babam…………… ‘ nun sağlığında ikamet etmekte olduğu gayrimenkulu ve bankalarda bulunan …………. —TL.’yı, benden mal kaçırmak gayesiyle davalı ……. Vakfına devir ve Tapu’dan ferağ ettiğini öğrendim.

Ekleri: 1) Vakıf Resmi Senedi (2 adet),

2) Vakfa tahsis edilen malvarlığını gösteren belgeler.

HATIRLATMA!

  • Dava, vakfedenin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
  • Vakıf, resmi senetle veya vasiyet yolu ile kurulur ve vakfın yerleşim yeri Asliye Mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır (MK. m: 102). Mahkeme, tescil hususunu Vakıflar Genel Müdürlüğü‘ndeki merkezi sicile kaydolunmak üzere re’sen tebliğ eder (MK. m: 104).
  • Kanuna, ahlaka ve adaba veya milli menfaatlere aykırı olan veya siyasi düşünce veya belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek gayesi ile kurulmuş olan vakıfların tesciline karar verilemez (MK. m: 104).
  • Vakıf senedinde, vakfın gayesi, uzuvları, bu gayeye tahsis edilecek mallar ve haklar, vakfın teşkilâtı, ikametgahı ve ismi gösterilir (MK. m: 106).
  • Mahkeme kararı olmaksızın, ek bir resmi senet ile vakfın amacı değiştirilemez (MK. m: 113).
  • Vakıf mallarının değiştirilmesine, mahkeme karar verir (MK. m: 113).

About Dilekceshop

Check Also

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

VAKFIN DAĞITILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. ASLİYE . .’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.