Home / Dernek ve Vakıf / Vakfın Uluslararası İşbirliği Yapabilmesi için İzin İstemi Dilekçesi

Vakfın Uluslararası İşbirliği Yapabilmesi için İzin İstemi Dilekçesi

VAKFIN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ YAPABİLMESİ İÇİN İZİN İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA

ANKARA

İlişikte sunulan ……………..  Vakfı Resmi Senedinin “Amaç ve Çalışma Konuları” başlıklı … maddesinde belirtildiği üzere, Vakfımız …….. amacıyla çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalarımızın daha olumlu sonuçlar verebilmesi için uluslararası alanda sağlanan bilgi birikimi ve deneyimlerden de faydalanılması zarureti doğmuştur. Arz ettiğimiz bu nedenle merkezi ……………………………. ‘de bulunan ……….. Vakfı ile 19 Mart 1982 tarih ve 8/4473 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik Vakıflar Hakkında Tüzüğün Ek Madde 2 hükmü uyarınca uluslararası işbirliği izni talebi zarureti doğmuştur. Vakfımız Resmi senedinin …’inci maddesinde belirtilen işbirliği konusu ve bu konuda gerekli kararı almaya yetkili ……………… organının bu yetkisini belirten Resmi Senedin …………  maddesi doğrultusunda gerekli uluslararası işbirliği kararı alınmıştır.

Ekte sunduğumuz belgeler uyarınca Vakfımızın …………………….  Vakfı ile işbirliği yapabilmesi için gerekli Bakanlar Kurulu kararının alına­bilmesini teminen gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz

…/../….

(Ad, soyad, imza)

Ekleri:

1)……….. Vakıfı Resmi Senedi

  • Yetkili organın verdiği işbirliği kararı örneği
  • Vakfının Statüsü ve onaylı Türkçe metni
  • Vakfının çalışmalarını gösterir broşür

HATIRLATMA!

  • Vakıfların, yurtiçinde şube açmak için Vakıflar Genel Müdür­lüğünden, yurtdışında şube açmak için ise Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Başbakanlıktan izin almaları gereklidir (25.7.1970 t. ve 7/ 1066 Nolu Vakıflar Hakkında Tüzük Ek madde: 3).

About Dilekceshop

Check Also

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

VAKFIN DAĞITILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. ASLİYE . .’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.