Home / Dernek ve Vakıf / Vakfın Tescili Talebi Dilekçesi

Vakfın Tescili Talebi Dilekçesi

VAKFIN TESCİLİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

TESCİL İSTEYEN

(DAVACI)                      :……………………………….

ADRESİ                          ……………………………….

DAVALI                         : Hasımsız.

KONUSU                        :…… Vakfının tesciline ve mahkeme nezdindeki özel sicile kaydı ile gerekli diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmesi talebidir.

İZAHI  :

1) amacıyla kurma girişi­minde bulunduğumuz…. Vakfı Resmi Senedi Noterliğinde ve Yevmiye Numarası ile re’sen düzenlenmiştir.

 • Vakıf Resmi Senedi’nde kanunun öngördüğü bütün hususlar eksiksiz olarak gösterilmiştir.
 • Uygun görüldüğü takdirde….. Vakfının tescili, mahkemeniz nezdindeki Özel Sicile kaydı ile Merkezî Sicile kaydı için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gerekli tebligatın     icrası; tahsis ettiğimiz gayrimenkuller için, geçici şerhin ve kararın kesinleşmesi durumunda mülkiyetlerinin………….. Vakfına geçmesi için Tapu Sicil Muhafızlığına gerekli tebligatın yapılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 101 – 114 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Vakıf Resmi Senedi, vakfa tahsis edilen malvarlığını gösterir belgeler ve sair kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

 • ……. Vakfının tesciline,
 • Gerekli işlemlerin yapılmasına,

Karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Tescil İsteyen

(Ad, soyad, imza)

Ekleri:

Vakıf Resmi Senedi (2 adet),

Vakfa tahsis edilen malvarlığını gösteren belgeler.

 

HATIRLATMA!

 • Dava, vakfedenin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
 • Vakıf, resmi senetle veya vasiyet yolu ile kurulur ve vakfın yerleşim yeri Asliye Mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır (MK. m: 102).
 • Mahkeme, tescil hususunu Vakıflar Genel Müdürlüğü‘ndeki merkezi sicile kaydolunmak üzere re’sen tebliğ eder (MK. m: 104).
 • Kanuna, ahlaka ve adaba veya milli menfaatlere aykırı olan veya siyasi düşünce veya belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek gayesi ile kurulmuş olan vakıfların tesciline karar verilemez (MK. m: 104).
 • Vakıf senedinde, vakfın gayesi, uzuvları, bu gayeye tahsis edilecek mallar ve haklar, vakfın teşkilatı, ikametgâhı ve ismi gösterilir (MK. m: 106).
 • Mahkeme kararı olmaksızın, ek bir resmi senet ile vakfın amacı değiştirilemez (MK. m: 113).
 • Vakıf mallarının değiştirilmesine, mahkeme karar verir (MK. m: 113).

About Dilekceshop

Check Also

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

VAKFIN DAĞITILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. ASLİYE . .’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.