Home / Genel / Tüm detaylarıyla iyi bir dilekçe yazmanın püf noktaları

Tüm detaylarıyla iyi bir dilekçe yazmanın püf noktaları

Günlük hayatımızda bir çok kurum, kuruluş ve firmaya dilekçe yazmak zorunda kalıyoruz. Bir çok kez de dilekçeler kurallara uygun olmadığı için kabul olmuyor. Böyle durumlarda kuralına uygun olarak dilekçe yazmak büyük önem taşıyor. Bu yazımızda, “iyi dilekçe nasıl yazılır ?“, “dilekçe yazma kuralları” ve “doğru dilekçe nasıl yazılır” sorularına cevap arayacağız.

Dilekçe neye denir ? Dilekçenin tanımı nedir ?

Resmi kurumlara veya makamlara hitaben yazılan bir dileği, şikayeti, öneriyi ya da görüş bildirimini içeren yazılara “dilekçe (istida, arz-ı hal, arzuhâl, lâyiha)” denir.

dilekçe nasıl yazılır ?
dilekçelerde nelere dikkat edilmelidir ?

GENEL DİLEKÇELER / ADİ DİLEKÇELER‘de aşağıdaki kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Dilekçeler;
*    Çizgisiz, düzgün, beyaz, A4 boyutlarında kağıdın ya da Amerikan mektup kağıdının yalnız bir yüzüne yazılır.
*    Mümkünse bilgisayar ya da daktilo ile, değilse, kitap harfleriyle ve mürekkepli kalemle yazılır.
*    Kâğıdın alt – üst ve sol – sağ kenarlarından 4’er cm. boşluk bırakılır. Dilekçe, — uzunluk veya kısalığına göre — bu sınırlar içinde ortalanarak yazılır. Ancak ana metin, ne sayfanın çok yukarısında ne de çok aşağısında olmamalıdır.
*    Hitap edilen makam (Başlık); kağıdın üst kısmından 2 cm. aşağıya, tamamı büyük (majiskül) harflerle ya da ilk harfleri büyük diğerleri küçük (majiskül, minüskül) olarak ve ortalanarak yazılır.
*    Başlığın içinde kurumun bulunduğu şehrin ismi geçmişse, tekrar yazılmaz. Aksi halde, kurumun bağlı bulunduğu şehir, başlığın hemen altına yazılır.
*    Başlıkta virgül ve benzeri noktalama işaretleri kullanılmaz. Başlığın sonunda da virgül kullanılmaz.
*    Başlıktaki “NE/NA” eki, kesme işaretiyle ayrılmaz.
*    Adres yazılacaksa, adresteki kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır.
*    Dosya numarası yazılacaksa, sağ kenardan 4 cm. kadar içeriye yazılır.
*    Tarih; gün, ay ve yıl olarak ya başlığın alt kısmına gelmek üzere bir satır boşluk bırakılarak sağ kenara veya dilekçenin son cümlesinden sonra yazılır.
*    Dilekçedeki tarih ile, başvurulan makamdaki kayıt tarihi farklı ise, kayıt tarihi esas alınır.
*    Doğrudan doğruya konuya girilir: Anlatılmak istenenler, olaylar zinciri halinde; kısa, özlü, açık ve düzgün ifadelerle yazılır. Dilbilgisi kurallarına, noktalama işaretlerine dikkat edilir.
*    Bazı dilekçelerde “Konu” başlığı altında, bir satır kadar konu yazılır ve sonunda noktalama işareti kullanılmaz.
*    Olaylar, paragraflar halinde özetlenir. Son paragrafta “istek” belirtilir.
*    Dilekçe “arz olunur“, “arz ederim“, “arz ve rica ederim“, “talep ederim“, “sunarım“, “saygıyla dilerim” ifadelerinden biriyle bitirilir.
*    Dilekçeyi “rica ederim” sözcüğü ile bitirmek uygun değildir. Çünkü rica, emir anlamına gelebilir ve üst makama emir verilmiş gibi olur.
*    Son satırın 2 satır kadar altına, sağ tarafa ad – soyad yazılıp, imzalanır.
*    Dilekçe sahibi okuma-yazma bilmiyorsa, sol elinin baş parmağını; yoksa aynı elinin diğer bir parmağını; sol el yoksa, sağ başparmağını, o da yoksa diğer bir parmağını basar.
*    İmzanın hizasında, sol tarafa “Adres” ve onun altına da — varsa — dilekçeye eklenen belgeler yazılır.
*    Tek nüsha verilecek dilekçeler, 2 nüsha halinde yazılır. Bir nüshası, kayıt tarih ve numarası yazıldıktan sonra dilekçeyi veren kişi tarafından saklanır.
*    Dilekçeler; katlanmadan, buruşturulmadan, kirletilmeden verilir. Bu da işin psikolojik etki faktörüdür.
*    Uygulamada, bazı işlerde matbu (basılı)/form dilekçe/ örnek dilekçeler de kullanılmaktadır. Bunların boş yerleri, okunaklı elyazısı (mürekkepli kalemle) veya daktilo makinası ile doldurulur.
*    1.11.1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 7’nci maddesine göre, TBMM.’ne ve İdarî makamlara verilen dilekçelere, başvurulan makam tarafından en geç 2 ay içinde cevap vermek zorunludur.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.