Home / Taşınmaz / Tescile İtiraz Dilekçesi

Tescile İtiraz Dilekçesi

TESCİLE İTİRAZ DİLEKÇESİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               ……………………….

ADRESİ                                ……………………….

DAVALI                            : 1)        ………………….. köyü hükmî şahsiyetine izafeten Köy Muhtarlığı.

KONUSU           : Tescile itirazımdır.

DAVANIN DEĞERİ :………………………… —TL.

İZAHI                                 : 1)  Davalı ………………………… ,…………….. köyü …………..  mevkiinde bulunan ve doğusu ………………. batısı …………………. , kuzeyi ………………. , güneyi ………………… ‘in tarlalarıyla çevrili olan bir parça gayrimenkûlü 30 yıldan beri mâlik sıfatıyla, nizasız ve fasılasız olarak ekip-biçtiği iddiasıyla, adı geçen gayrimenkûlün adına Tapuya tescilini talep etmiştir. Bu konudaki dava, Asliye Hukuk Mahkemesinin ………. /… Esas sayılı dosyasıyla derdesttir. Bu hususu mahallen yapılan ilândan öğrendim. Adı geçen gayrimenkûl, bana dedemden intikal etmiştir. Tapu’da kayıtlıdır. Bu hususları ispat edeceğim. Bu sebeblerle, davalının Tescil Davasına itiraz etmek zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 713 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kaydı, veraset ilâmı, keşif, bilirkişi incelemesi, şahit beyanları ve sair deliller. CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler- den ötürü yargılama yapılarak; İşbu dava dosyası ile “Tescil Davası” dosyasının birleştirilmesine, Tescil talebinin reddine; Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla ..

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, tesciline itiraz edilen gayrimenkulun bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
  • Husumet, Gayrimenkulun adına tescilini isteyen kimseye, Hazine’ye izafetle Mal Müdürlüğüne, Köy hükmî şahsiyetine yöneltilir.

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.