Home / Boşanma / Terk Sebebiyle İhtar Talebi Dilekçesi

Terk Sebebiyle İhtar Talebi Dilekçesi

TERK SEBEBİYLE İHTAR TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ                       : …………………………………

KONUSU                     : Terk sebebiyle ihtar kararı verilmesi talebimdir.

İZAHI                          :l)Eşim…………….. ile … yıl önce evlendik. Bu evlilikten doğma… yaşında…….. isimli bir de oğlumuz vardır. Davalı eşim, evliliğin kendisine yüklediği görevleri yapmamak

maksadı ile ../…/…. günü müşterek evimizi terk ederek babasının evine gitmiştir. Çocuğumuzu da beraberinde götürmüştür. Halbuki, eşimin evini terk etmesini gerektirecek hiç bir haklı sebebi de yoktur. Dost ve akrabalarımızın bu konudaki girişimleri de olumlu bir sonuç vermemiştir. Aradan 4 ay geçmiştir. Muhterem mahkemenizin takdir edeceği eşimin evine dönüş masraflarını yatırmaya hazırım.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 164 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler karşı­sında; aradan 4 ay geçmesine rağmen evine dönmeyen davalı eşime,

  • Evine dönmesi ve,
  • Dönmediği takdirde, Terk Sebebiyle Boşanma Davası açacağımın ihtaren bildirilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI: ……………

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi‘nde/ yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
  • Dava; Basit Muhakeme Usulüne tabidir.
  • Hakim, davanın süresinde açılıp, açılmadığım, yani terkin gerçekleştiği günden itibaren 4 ay geçip geçmediğini araştırır. Davanın şartları sabit olmuşsa, ihtar kararım verir. Bu karar Temyiz edilemez.
  • Davacının, eşinin eve dönmesi için gerekli masrafları ödemesi; davet edilen evin her yönü ile bağımsız bir ev olması, eve dönmemek için haklı bir sebebin olmaması şarttır.
  • İhtar kararı, davalıya tebliğ edilmesine rağmen, davalı 2 ay içinde evine dönmezse, Terk Sebebiyle Boşanma Davası açılır (MK. m: 164).

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.