Home / Boşanma / Terk Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU : Terk sebebiyle boşanma talebimden ibarettir.

İZAHI :

1) Davalı eşim ………………….. ile … yıl önce evlendik. Bu evlilikten doğma . yaşında ………………  isimli bir de oğlumuz vardır.Davalı eşim, evliliğin kendisine yüklediği görevleri yapma­mak maksadıyla günü oğlumuzu da yanma alarak müşterek evimizi terk etmiştir. Asliye ….’inci Hukuk Hakimliği’nin      tarih ve D. İş…….. /.. sayılı İhtar Kararı kendisine tebliğ edilmiş olduğu halde evimize dönmeyen eşim ile müşterek hayatımızın devam etmesine imkan kalmamıştır. Bu sebeble de işbu davayı açmak zarureti doğ­muştur.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, İhtar kararı, şahit beyanları ve sair HUKUKİ deliller.

CEVAP SURESİ   : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK :

1) Boşanmamıza,

2) Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler karşısında yargılama yapılarak; çocuğumuz ……………….. Müşterek evlilikten doğma velayetinin tarafıma verilmesine,

3)  Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI:………………………………….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

 

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi‘nde/ yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
  • Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
  • Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin 4’üncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra 2 ay geçmedikçe dava açdamaz (MK. m: 164).

Bu boşanma dilekçesini ayrıca aşağıdaki durumlarda da kullanabilirsiniz;

boşanma dilekçesi ücreti ne kadar
boşanma dilekçesi örneği word
boşanma dilekçesi örneği indir
tek taraflı boşanma dilekçesi
çekişmeli boşanma dilekçesi
boşanma dilekçesi örneği 2017
boşanma dilekçesi nereye verilir
şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği
boşanma dilekçesi ücreti 2017
boşanma davası harç ücreti 2017
boşanma davası mahkeme ücreti 2017
avukatsız boşanma davası ücreti 2017
boşanma davası ücreti 2018
anlaşmalı boşanma ücreti 2018
boşanma davası açma ücreti 2018
boşanma davası açma dilekçesi
tek taraflı boşanma dilekçesi örneği word
çekişmeli boşanma dilekçesi örneği word
anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word
tek taraflı boşanma dilekçesi örneği indir
çekişmeli boşanma dilekçesi örneği 2017
boşanma dilekçesi örneği pdf
şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği indir
anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği 2017
avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği 2017
avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word
avukatsız çekişmeli boşanma dilekçesi örneği
tek taraflı boşanma dilekçesi örneği 2017
tek taraflı boşanma olur mu
tek taraflı boşanma sebepleri
tek taraflı boşanma davası ücreti
tek taraflı boşanma ne kadar sürer
boşanma davası dilekçesi
çekişmeli boşanma dilekçesi örneği 2018
çekişmeli boşanma dilekçesi 2017
çekişmeli boşanma örnekleri
tek taraflı boşanma dilekçesi örneği
evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası dilekçesi
avukatlı anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği
boşanma işlemleri için nereye başvurulur
boşanma dilekçesini kim yazar
avukatsız boşanma dilekçesi örneği formu
boşanma dilekçesi örneği 2018

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.