Home / Veraset / Terekenin Tesbiti ve Defter Tutma Dilekçesi

Terekenin Tesbiti ve Defter Tutma Dilekçesi

TEREKENİN TESBİTİ VE DEFTER TUTMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

KİŞİ HUKUKUNA BAKMAKLA GÖREVLİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

İZAHI                                       : 1) Müteveffa eşim…………………… , .. günü devamlı ikâmet ettiği dairesinde vefat etmiştir. Mirasçısı olarak ben ve… yaşındaki çocuğumuz………………….. ‘den

başka kimse yoktur. Eşim evinden ayrı yaşadığı bir sırada vefat ettiği için, birlikte yaşadığı kimselerin mal kaçırması muhtemeldir. Aradan … gün kadar geçtiği halde, eşime ait hiçbir şeyin bana verilmemiş olması bu düşüncemi daha da pekiştirmektedir. Arz ettiğim sebeblerden ötürü işbu ihtiyatî tedbiri istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 590 ve sair hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, veraset belgesi, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK                   : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeb­lerden ötürü, murisimiz            ‘in ”         ” adresindeki dairesinin mühürlenerek, terekesinin defterinin tutulmasını saygılarımla dilerim. İhtiyatî Tedbir İsteyen ………….  Kendisine asaleten ve küçük çocuğu………………… ‘e velayeten

(İmza)

NÜFUS KAYDI:

 

HATIRLATMA!

  • Dava, ölenin son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.
  • Dava, mirasçılardan veya ilgililerden herbiri tarafından açılabilir. Ancak, davanın müteveffanın ölüm tarihinden itibaren 1 ay içinde açılması gerekir (MK. m: 619).
  • Tereke alacaklıları, murisin ölümü gününden veya vasiyetnamenin açılmasından başlayarak 3 ay içinde terekenin resmen tasfiyesini isteyebilirler (MK. m: 633).

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.