Home / Veraset / Terekenin Paylaşımı Dilekçesi

Terekenin Paylaşımı Dilekçesi

TEREKENİN PAYLAŞIMI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                 :…………………………

ADRESİ                                  :…………………………

DAVALILAR                          :

1)………………………

2)………………………..

KONUSU                                : Gayrimenkulun paylaştırılması talebimdir.

İZAHI                                     :     1) Babamız…………………………………. /../…. tarihinde vefat etmiştir.

2 ) Tapunun; …Cilt …. Sayfa…………….. ye …. numarasında murisimiz üzerine kayıtlı………………. Caddesi No: ……… ‘deki apartman bizlere intikal etmiştir.

3) Adı geçen gayrimenkulun paylaşılması konusunda anlaşama­dığımız için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 642 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Müşterek apartmanın davalılarla aramızda paylaştırılmasına,
  • Paylaştırılması mümkün olmadığı takdirde, satılarak paraya çevrilmesine,
  • Bedelin, paylarımız oranında bölüştürülmesine,
  • Yargılama giderlerinin de, davalılardan payları oranında alınmasına karar verilmeşini saygılarımla dilerim.

../../…. Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, ölenin yerleşim yeri ve taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Husumet, davacı dışında kalan bütün paydaşlara yöneltilir.

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.