Home / Veraset / Tereke Tesbiti Dilekçesi

Tereke Tesbiti Dilekçesi

TEREKE TESBİTİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

TEREKENİN TESBİTİ VE DEFTER TUTULMASINI

TALEP EDEN                              :

ADRESİ                                       :

KARŞI TARAF                            :     Hasımsız.

KONUSU                                     :  Tereke tesbiti talebimdir.

İZAHI                                           : 1) Ekte sunduğum              veraset ilâmından da anlaşılacağı üzere, müteveffa babam………………. ‘in mirasçılarından. Babamın benden başka mirasçılar da vardır. Müteveffa, öldüğü sırada, mirasçılardan ………………………………. ile birlikte aynı evde oturuyordu. Müteveffanın öldüğü evde terekeye dahil olan ziynet eşyaları ve tahviller de vardır. Bu menkul eşyaların kaçırılması muhtemel olduğu için, tereke tesbiti ve defter tutulmasını istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK., HUMK ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, veraset ilâmı ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK          : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü müteveffanın;

1) Terekesinin tesbitine,

2) Tereke defteri tutulmasına, Karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Tereke Tesbiti İsteyen

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, mirasbırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.
  • Davayı, mirasçılardan ve ilgililerden herhangi biri açabilir.

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.