Home / Genel / Temyiz Dilekçesine Cevap Dilekçesi

Temyiz Dilekçesine Cevap Dilekçesi

TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ BİR ÖRNEKTİR.

YARGITAY ….’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

…………..  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …. /… E.,…. /… K.

CEVAP VEREN (DAVACI):………………………………………..

ADRESİ

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :………………………………………..

ADRESİ

KONUSU                                      : Temyiz isteklerinin reddi ve mahkeme kararının onanması dileklerimizle, davalı tarafın Temyiz

dilekçesine karşılıklarımızın sunulmasıdır.

TEBLİĞ TARİHİ                          :

TEMYİZ’E KARŞILIKLARIMIZ                    :

1) Davalı tarafın temyiz isteği, dava­nın bir süre daha sürüncemede kalmasına yönelmiş gereksiz bir çaba niteliğindedir.

  • Muhterem Mahkeme, iddiamızla ilgili bütün hususları araştırmıştır. Bu konuda, kararın bozulmasını gerekli kılacak hiçbir eksiklik yoktur.
  • Bu sebeble, Mahkemenin kararı kanun ve usule uygun olduğundan onanmasını diliyorum.

SONUÇ VE İSTEK                       : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler karşısında:

  • Hiçbir yönden yerinde olmayan temyiz isteğinin reddine,
  • Mahkeme kararının onanmasına,

Karar verilmesini saygıyla dilerim

Cevap Veren (Davacı)

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

* Karşı taraf, tebliğ gününden başlayarak 10 gün içinde cevap dilek­çesini, hükmü veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verebilir (HUMK. m: 433).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.