Home / Genel / Tavzih / Hükmün Açıklanması İstemi Dilekçesi

Tavzih / Hükmün Açıklanması İstemi Dilekçesi

TAVZİH / HÜKMÜN AÇIKLANMASI İSTEMİ DİLEKÇESİNE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………….  ASLİYE İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No:E,…. /… K.

TAVZİH İSTEYEN

(DAVACI)

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                           : Muhterem mahkemenizin gün ve … E,…./… K. sayılı kararının aşağıda belirtilen bölümünün açıklanmasına karar verilmesi dileğimdir.

İZAHI                                 :

1) Mahkemenizin yukarıda zikrettiğim kara­rını icraya koyacağım zaman hükümde yanlışlık olduğunu gördüm.

Şöyle ki; soyadım “………… ” olduğu halde, “………….. ” olarak yazılmıştır. Bunun bir yazım hatası olduğu bellidir.

2) Karar Temyiz edilmeyerek kesinleştiği için tavzih istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER: HUMK. m: 455 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Dava dosyasında bulunan Nüfus kaydı.
HATIRLATMA!

Hüküm açık değilse veya çelişik fıkraları kapsıyorsa, icra safhasına kadar tavzihi (açıklanması) istenebilir. İstek, hükmü veren mahkemeye 2 nüsha olarak verilecek dilekçeyle yapılır. Mahkeme dilekçenin 1 nüshasını diğer tarafa tebliğ ettirerek yazılı olarak cevap vermesi için uygun bir süre tayin eder. Cevap da 2 nüsha olarak verilip, biri tavzih veya hükümsüz bırakma isteğinde bulunan tarafa tebliğ olunur (HUMK. m: 456).

Mahkeme, cevap verilmemiş olsa bile evrak üzerinde açıklayarak karar verir. Ancak gerek görürse, iki tarafın sözlü açıklamasını istemek üzere celp ve davetine karar verir (HUMK. m: 457).

Mahkeme hükmün tavzihi ve çelişkinin giderilmesi gerektiğine karar verirse, gerekli hale göre hükmü açıklar ve çelişkiyi giderir (HUMK. m: 458).

İki tarafın ad ve soyadı ve iddialarına ilişkin hatalar ve esas hükümdeki esas hataları, kendilerinin dinlenilmesinden sonra mahkeme tarafından düzeltilir. Düzeltilen kısım hükmün altına yazılır (HUMK. m: 459).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.