Home / Taşınmaz / Taşınmaza Haksız El Atmanın Önlenmesi Dilekçesi

Taşınmaza Haksız El Atmanın Önlenmesi Dilekçesi

TAŞINMAZA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                             : Haksız elatmanın önlenmesi talebimden ibarettir.

DAVANIN DEĞERİ ………………………. — TL.

İZAHI                                  :

Davalı;…………… Caddesi No: ….’deki tapulu arsamın komşusudur.

Davalı, adı geçen arsamın 50 metrekaresine bina yapmış, böylelikle tapulu taşınmazıma tecavüz etmiştir.

Bu konuda, aramızda uzlaşma mümkün olmadığından işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 683 ve sair ilgili hükümler.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

Taşınmazıma haksız elatmanın önlenmesine,

Yapılan binanın yıktırılmasına,

Binanın yapıldığı tarihten bu güne kadar geçen süreye mün­hasır olmak üzere uygun bir ecrimisil takdirine,

Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar ve­

rilmesini saygılarımla dilerim.

 

Davacı

TAPU KAYDI:………………………..

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Davayı; taşınmazı mâlik gibi kullanan; paylı mülkiyete bağlı olar taşınmazlarda, hissedarlardan herbiri; elbirliği mülkiyetine bağlı olat gataşınmazlarda, paydaşlardan hepsi veya yetki verdikleri bir paydaş ya d; miras şirketinin temsilcisi açabilir.
  • Dava, taşınmazın bulunduğu yer Mahkemesi’nde açılır. Görevi mahkeme HUMK. m: 8’e göre belirlenir.
  • Davacı; Tapuya dayanıyorsa, her zaman dava açabilir.
  • Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve failini öğ renmesinden başlayarak 2 ay ve her halde fiilin üzerinden 1 yıl geçmeklı düşer (MK. m: 984).

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.