Home / Taşınmaz / Taşınmaza Haksız El Atmanın İdari Yolla Önlenmesi Dilekçesi

Taşınmaza Haksız El Atmanın İdari Yolla Önlenmesi Dilekçesi

♦ TAŞINMAZA HAKSIZ ELATMANIN İDARÎ YOLLA ÖNLENMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………  KAYMAKAMLIĞINA (VALİLİĞİNE)

ŞİKÂYETÇİ

ADRESİ

SANIK

ADRESİ

SUÇ

SONUÇ VE İSTEK : Yerinde soruşturma yapılmak suretiyle zilyed ve mâliki bulunduğum eve müdahale eden sanığın tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Şikâyetçi

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • 3091 sayılı “Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre; hakikî veya hükmî şahısların zilyed bulundukları taşınmaz mala (gayrimenkule) başkası tarafından tecavüz ve müdahale edildiği takdirde; o taşınmaz mal zilyedinin ve zilyed birden fazla olduğu takdirde içlerinden herhangi birinin müracaatı üzerine; taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal zilyedine teslim edilir.
  • Bu yola başvurabilmek için:
  1. Gayrimenkule tecavüz ve müdahalenin vukuu öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün içinde müracaat edilmesi şarttır.
  2. Tecavüz tarihinden itibaren I yıl geçmemiş olması şarttır. 1 yıl geçtikten sonra — tecavüzü öğrenme tarihi ne olursa olsun — 3091 sayılı Kanun’a göre işlem yapılamaz. Bu takdirde, umumî hükümler dairesinde dava açmak gerekir.
  3. Zilyedliğin ihlâl edilmiş olması şarttır.
  4. Müracaatçının zilyedliğini ispat etmesi şarttır.

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.