Home / Taşınmaz / Taşınmaz Aynı Kişi Tarafından İkinci Defa Elatma Halinde İdari Yolla Önlenme Dilekçesi

Taşınmaz Aynı Kişi Tarafından İkinci Defa Elatma Halinde İdari Yolla Önlenme Dilekçesi

TAŞINMAZ AYNI KİŞİ TARAFINDAN İKİNCİ DEFA ELATMA HALİNDE İDARÎ YOLLA ÖNLEM İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………….. KAYMAKAMLIĞINA (VALİLİĞİNE)

ŞİKÂYETÇİ

ADRESİ

SANIK

ADRESİ

SUÇ                                 : 3091 Sayılı Kanunun 7’nci maddesine muhalefet.

SUÇ TARİHİ :.. /.. /….

OLAYLAR                     : 1) Sanığın;…………………… Mahallesi…………….. Caddesi No:…’deki taşınmazıma vâki tecavüzü;                        tarihindeki müracaatım üzerine Makamınız tarafından önlenmişti. Sanık, günü yine aynı taşınmazıma tecavüz etmiştir. Bu tecavüzü halen de devam etmektedir.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü; tecavüzün tekrar önlenmesiyle, sanık hakkında cezaî takibatır yapılması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla dilerim.

Şikâyetçi
(Ad, soyad, imza)

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.