Home / Soybağı / Tanımanın İptali Dilekçesi

Tanımanın İptali Dilekçesi

TANIMANIN İPTALİ (REF’İ) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                              : …………………….

ADRESİ                               : …………………….

DAVALI                              : …………………….

ADRESİ                               : …………………….

KONUSU                             :    Tanımaya   itirazımdır.

İZAHI                                 :     1) Davalı,…………………….. kızım       ‘nın babası olma­dığı halde,           O’nu kendi kızıymış gibi tanıyarak Nüfus Kütüğüne

kaydettirmiştir. Halbuki, kızım ………………… ‘nın babası, davalı ………………………….. değildir. Bu hususu ispat edeceğim. Arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 299 ve sair Kanunî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                                            : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak; davalının tanımasının iptaline, yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla dilerim.

Davacı

NÜFUS KAYDI:……………………………..

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Mahkemesinde açılır (MK. m: 283).
  • Davayı; ana, çocuk, (çocuk ölmüşse, çocuğun çocukları), Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili üçüncü şahıslar, Hazine açabilir.
  • Davanın, MK. m: 300‘deki süreler dikkate alınarak açılması gerekir.

 

About Dilekceshop

Check Also

Evlat Edinme Dilekçesi

EVLAT EDİNME KARARI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ASLİYE HUKUK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.