Home / Taşınmaz / Suya Haksız El Atmanın Önlenmesi Dilekçesi

Suya Haksız El Atmanın Önlenmesi Dilekçesi

SUYA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR

……………..  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI 

KONUSU                         : Suya haksız elatmanın önlenmesi talebimdir.

DAVANIN DEĞERİ :…………………. —TL

İZAHI                                : 1) Davalının mâliki olduğu…………………….. köyünde bulunan ve doğusu benim tarlamla batısı…………………… , kuzeyi …………. , güneyi ……………….. ‘in tarlalarıyla çevrili tarlasından su çıkmakta ve ben de onun ihtiyacımdan fazla olan suyu …………….  yıldan beri kendi tarlamı sulamakta kullanmakta idim. Davalı… ay önce benim tarlama gelen suyu, ortada hiçbir haklı sebep yokken kesmiştir. Tarlama salmadığı su, kendi ihtiyacından fazladır. Kaynak sahibi, istifadesinden fazla kaynak suyunu tutamaz. Bunedenle, davalının suyuma vaki müdahalesinin önlenmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 756 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kayıtları, şahit beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukanda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötü­rü yargılama yapılarak,

  • Davalının suyuma vaki müdahalesinin önlenmesine,
  • Yargılama giderlerinin de davalılara yükletilmesine karar

verilmesini saygıyla dilerim.

../../….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, gayrimenkulun bulunduğu yer mahkemesinde açılır (HUMK. m: 13).
  • Görevli mahkeme HUMK. m: 6’ya göre belirlenir.

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.