Home / Genel / Süresi Belli Olan İş Sözleşmesi

Süresi Belli Olan İş Sözleşmesi

Asagida isim (unvan) ve adresleri yazili bulunan isveren ile isçi arasinda, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen sartlarla ” BELIRLI SÜRELI IS SÖZLESMESI” yapilmistir. Taraflar bundan sonra “isveren” ve “isçi” olarak anilacaktir.

1. TARAFLAR

ISVERENIN
Adi soyadi (ünvani) :

Adresi :

ISÇININ
Adi soyadi :

Baba adi :

Dogum yeri ve yili :

Ikamet adresi :

2. ISÇININ ÇALISMA YERI:  Isverenin………………..sinirlari içindeki degisik isyerlerinde, isveren veya velinin gösterecegi yerler.

3. YAPILACAK IS:  …………………………………..

4.SÖZLESMENIN SÜRESI :   ….Yil………..Ay süreli olan bu is sözlesmesi, …../…../………. tarihinde baslamis olup, …../…./…… tahinde her hangi bir bildirim yapilmaksizin kendiliginden sona erer. Isveren gerektiginde süresi dolmadan da sözlesmeyi feshedebilir.

5. ISE BASLAMA TARIHI: …./…../……..

6. DENEME SÜRELERI:  Deneme süresi iki aydir. Taraflar, bu süre içinde is sözlesmesini ihbarsiz ve tazminatsiz feshedebilirler.

7. ÇALISMA SÜRELERI: Haftalik çalisma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanin çalisilan günlerine esit sekilde bölünerek uygulanir.

Ancak, 45 saatlik haftalik normal çalisma süresi, isveren tarafindan gerekli görüldügünde:

a) Haftanin çalisilan günlerine, günde 11 saati asmamak kosulu ile, farkli sekillerde dagitilabilir. Ayrica, isin niteligi ve sartlarina göre, ise baslama ve bitis saatleri de, isçiler için farkli sekillerde düzenlenebilir ve gerekliginde degistirilebilir.

b) 45 saatlik haftalik normlar çalisma süresinin, haftanin çalisilan günlerine farkli sekillerde dagitilarak çalisilmasi durumunda, iki aylik çalisma süresi içinde, isçinin haftalik ortalama normlar çalisma süresi 45 saati asamaz.

c) Ara dinlenme zamanlari zamanlari isveren tarafindan belirlenir.

d) Isçi bu maddede çalisma sekil ve sartlarini pesinen kabul eder.

8. FAZLA ÇALISMA:  Isveren, ülkenin genel yararlari, isin niteligi veya üretimin artirilmasi gibi nedenlerle isçiye, günlük toplam çalisma süresi 11 saati asmamak kosulu ile, yilda 270 saate kadar fazla çalisma yaptirabilir.

haftalik 45 saati asan çalismalar fazla çalisma sayilir. Ancak, denklestirme esasi uygulandigi durumlarda, isçinin iki aylik süre içindeki haftalik ortama çalisma süresi 45 saati asmamak kosulu ile, bazi haftalarda 45 saatten fazla çalistirma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati asan çalisma süreleri fazla çalisma sayilmaz ve fazla çalisma ücreti ödenmez.

9. TELAFI ÇALISMASI:  Zorunlu nedenlerle isin durmasi, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra isyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalisma sürelerinin önemli ölçüde altinda çalisilmasi ya da isin tümüyle durdurulmasi veya isçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, isveren, iki ay içerisinde isçiye, çalisilmayan bu süreler karsiligi olarak telafi çalismasi yaptirabilir.

Telafi çalismasi, günlük en çok çalisma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati asamaz. tatil günlerinde telafi çalismasi yaptirilamaz.

Telafi çalismasi fazla çalisma sayilmaz ve karsiliginda fazla çalisma ücreti ödenmez.

10. ÜCRET
: Isçinin aylik NET/BRÜT ücreti …………………………….TL dir. Isçinin ücreti kural olarak imza karsiliginda kendisine ödenir. Ancak isçinin yazili talebi ile belirledigi ve bu talebin altinda tatbiki imzasi bulunan mutemedine de yine imzasi karsiliginda ödenebilir.

11. FAZLA ÇALISMA ÜCRETI
: Isçinin her bir saat fazla çalismasi için isverence ödenecek fazla çalisma ücreti, isçinin normal çalisma ücretinin saat basina düsen miktarinin yüzde elli artirilmis tutaridir.

12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI
: Isçi ücreti ayda bir ödenir. Her ayin ücreti, mücbir bir neden olmadikça, her ayin ücreti, ödeme gününde itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.

13. ÖZEL SARTLAR
:a) Isverenin, isçilerin bir bölümüne veya tümüne sözlesme geregi olmaksizin, tesvik amaçli olarak yapacagi süreklilik arzetmeyen nakdi ayni ödemeler, isçiler bakimindan kazanilmis hak niteliginde olmayip, tekrarlanacagi anlamina gelmez.

b) Isçi, isyerinde, çalisma mevzuati ve isveren tarafindan belirlenmis bulunan çalisma sartlarina, is disiplinine, is sagligi ve is güvenligi kurallarina, isveren tarafindan çikartilmis ve çikartilacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayi kabul ve taahhüt eder.

c) Isçi, isverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalismayi pesinen kabul eder.

d) Isçi, isverenin istemesi halinde fazla çalisma yapmayi pesinen kabul eder.

e) Isçi is sözlesmesi devam ettigi sürece, özel de olsa baska bir iste çalismamayi taahüt eder.

f) Isçi, isverene ve isyerine ait her türlü is sirlarini saklamayi, isverene zarar verecek davranislarda bulunmamayi taahüt eder.

g) Isçi, isyerindeki makine, alet ve teçhizati usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayi, görevi ile ilgili olmayan islerle ugrasmamayi, kendisine teslim edilmemis makine, alet ve edevati kullanmamayi taahüt eder.

h) Isçi, kendsine isinde kullanilmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri isyeri disina çikarmamayi, amaci disinda kullanmamayi taahhüt eder.

i) Isçi, isyerine, alkollü içki veya uyusturucu madde almis olarak gelmemeyi ve bu maddeleri isyerinde kullanmamayi, çalismasi ile ilgili olmayan esya ve maddeler ile tasinmasi ya da kullanilmasi yasaklanmis maddeleri isyerine sokmamayi taahhüt eder.

j) Isçi, Is Kanununa göre hak kazanacagi yillik ücretli iznini, isverenin is sartlarina göre belirleyecegi zamanda kallanmayi kabul eder.

k) Isçi, is sözlesmesinin feshinde, kendisine teslim edilmis bulunan her türlü demirbas esyayi eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasit veya kusurundan meydana gelmis zararlar varsa, tazmin etmeyi taahüt eder.

l) Isveren, isçinin ücretini ve bu sözlesme ile Is Kanunundan dogan diger haklarini süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

m) Bu is sözlesmesinde yer almayan hususlarda Is Kanunu ve diger ilgili mevzuat uygulanir.

n) Sözlesmenin uygulanmasinda çikacak uyusmazliklarda, isyerinin bulundugu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

14. Iki sayfadan olusan is bu belirli süreli is sözlesmesi, …../…./……….. tarihinden taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, isveren isçiyi is ve ücret vermeyi, isçi de belirtilen sartlarla is görmeyi karsilikli olarak kabul, beyan ve taahhüt etmislerdir.

ISVEREN VEYA VEKILI

(Kase-Imza)
ISÇI

Adi Soyadi:

Imzasi:

 

 

 

Aşağıda bu sözleşmeye örnek diğer bir sözleşme yer almaktadır.

 

 

 

 

 

ISVERENIN
ADI VE SOYADI
ÜNVANI
ISYERI ADRESI

SSK ISYERI SICIL NO

ISÇININ
ADI VE SOYADI
DOGUM YERI
DOGUM TARIHI
IKAMETGAH ADRESI

ÇALISILACAK ISYERI ADRESI
DENEME SÜRESI
SÖZLESME SÜRESI ____/____/_______ – ____/____/______
ALINACAK ÜCRET
ÜCRET ÖDEME SEKLI
ÜCRET ÖDEME YERI
ÜCRET ÖDEME ZAMANI
SÖZLESME TARIHI VE GÜNÜ

SÖZLESME SARTLARI 1- Ücret Ayliktir.
2- Mesai is yerinde ilan edilen sartlar dahilinde yapilacaktir. Isçi isyerinde meydana gelen mesai saatlerindeki degisikliklere riayet etmek zorundadir.
3- Is sartlarina göre gerektigi zamanlarda normal günler, hafta tatili, bayram günlerinde çalisma ve fazla mesai yapilacaktir.
4- Yillik ücretli izin is sartlarinin uygun olacagi ve isveren tarafndan belirlenen zamanlarda kullanilacaktir.
5- Isçi, isverene bagli ayni konudaki bir baska isyerinde isverenin istegi üzerine çalismak zorundadir.
6- Isçi, iste kullanilmak üzere kendisine teslim edilen malzeme, alet ve edavati ve isyerinde bulunan diger teçhizati iyi kullanmayi ve israf ve zayi etmemeyi ve zarar verdigi takdirde zarar verdigi miktarin tamamini ödemeyi kabul eder.
7- Sözlesmede bulunmayan diger hususlar hakkinda Is Kanunu hükümleri geçerlidir.
8- Bu sözlesmeden dogacak ihtilaflar vukuunda __________________mahkemeleri ve Icra daireleri yetkilidir.
(isyeri sartlariniz ve isyeri faaliyet konunuzla ilgili olarak bu maddeleri çogaltabilirsiniz.)

ISVEREN                                                                                                   ISÇI

(el yazisiyla) Yukarida yazili hizmet akdi sartlarini okudum ve kabul ederim.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.