Home / Genel / Süresi Belli Olan Hizmet Sözleşmesi Örneği

Süresi Belli Olan Hizmet Sözleşmesi Örneği

Asagida isim (ünvan) ve adresleri yazili bulunan isveren ile isçi arasinda “SÜRESI BELIRLI KISMI SÜRELI IS SÖZLESMESI” yapilmistir. Taraflar bundan sonra   “isveren” ve “isçi” olarak anilacaktir.

I. TARAFLAR

ISVERENIN

Adi soyadi (ünvani)                   : ……………………………………………………………….

Adresi                                     : ……………………………………………………………….

Tlf, faks, E – mail                      : ……………………………………………………………….

ISVEREN VEKILI

Adi, soyadi, ünvani                  : …………………………………………………………………

Tlf, faks, E- mail                      : …………………………………………………………………

ISÇININ

Adi soyadi                              : ………………………………………………………………..

Baba adi                                 : ………………………………………………………………..

Dogum yeri ve yili                    : ………………………………………………………………..

Ikamet adresi                          : ………………………………………………………………..

Tlf, faks, E – mail                     : …………………………………………………………………

2.  ISÇININ ÇALISMA YERI        : Isverenin………………………………sinirlari içindeki degisik isyerlerinde, isveren veya vekilinin gösterecegi yerler.

3.  YAPILACAK IS                 : ………………………………………………………………..

4.  SÖZLESMENIN SÜRESI : Bu is sözlesmesi, …/…/….tarihinde yürürlüge girmek üzere …. yil /…. ay süreli olup, sürenin bitiminde herhangi bir bildirime gerek kalmaksizin kendiliginden sona erer.

5.  ISE BASLAMA TARIHI   :  …/…../……..

6.  DENEME SÜRESI: Deneme süresi (bireysel is sözlesmelerinde en fazla iki ay olabilir.) …. aydir. Taraflar, bu süre içinde is sözlesmesini ihbarsiz ve tazminatsiz olarak feshedebilirler.

7.  ÇALISMA SÜRESI : Haftalik çalisma süresi haftanin …. gününde (Bu süre Kanunun 13 üncü maddesi ile madde gerekçesi ve Fazla Çalisma ve Fazla Sürelerle Çalisma Yönetmeligi geregi, isyerindeki tam süreli is sözlesmesiyle çalisan isçilerin haftalik normal çalisma sürelerinin 2 / 3 ünden daha az olacaktir) …… saattir. Bu süre, haftanin çalisilan günlerine esit sekilde bölünerek uygulanir. Isverenin gerekli görmesi  halinde (haftalik çalisma gün sayisi 6 günden az  olarak belirlenen isyerlerinde) haftalik çalisma gün sayisi en fazla 6 güne kadar çikartilir.

Ayrica, isin niteligi ve sartlarina göre, ise baslama ve bitis saatleri de, isçiler için farkli sekillerde düzenlenebilir ve gerektiginde degistirilebilir.

Ara  dinlenme süresi ve kullanma zamanlari isveren tarafindan Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süreden az olmamak üzere isin durumuna göre belirlenir.

8.ÜCRET   VE ÖDEME ZAMANI   : Isçinin aylik NET / BRÜT ücreti ………..YTL dir. Isçinin ücreti imza karsiliginda kendisine ödenir / veya banka hesabina yatirilir /  isçinin yazili talebi ile belirledigi ve bu talepte kendisi ve mutemedin  tatbik imzalari bulunmak kosulu ile mutemedine imza karsiliginda ödenir.

Ücret ayda bir ödenir.Kural olarak islemis ücretlerin ödeme tarihi, ertesi ayin  ilk is günüdür. Zorunlu bir neden olmadikça, ücretler  ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.

Ücret ödemelerinde ücret hesap pusulasi verilir.

9. DENKLESTIRME UYGULAMASI :Isçi denklestirme uygulamasi yapilmasini kabul eder.

Haftalik …. saatlik normal çalisma süresi, isveren tarafindan gerekli görüldügünde:

a)  Haftalik normal çalisma süresi, isyerinde haftanin çalisilan günlerine günde onbir saati asmamak kosuluyla farkli sekilde dagitilabilir. Bu halde, yogunlastirilmis is haftasi veya haftalarindan sonraki dönemde isçinin daha az sürelerle çalistirilmasi suretiyle, toplam çalisma süresi, çalisilmasi gereken toplam normal süreyi geçmeyecek sekilde (Denklestirme uygulanmasinin bireysel is sözlesmesi ile yapilan çalismada iki aylik süre içinde tamamlanmasi gerekmekte olup, bu sürenin toplu is sözlesmeleri ile dört aya kadar artirilabilecegi gibi 76 nci madde geregi çikartilan Haftalik Is Günlerine Bölünemeyen Çalisma Süreleri Yönetmeligi’ nde belirtilen hallerde de alti aya kadar çikartilabilecektir.

Parça basina, akort veya götürü gibi yapilan is tutarina göre ücret ödenen islerde de ilgili Yönetmeligin denklestirmeye iliskin hükümleri uygulanir.

Denklestirme dönemi içinde günlük ve haftalik çalisma süreleri ile denklestirme süresi uygulamasinin baslangiç ve bitis tarihleri isverence belirlenir) denklestirilir.

b) …… saatlik haftalik normal çalisma süresinin, haftanin çalisilan günlerine farkli sekillerde dagitilarak çalisilmasi ( denklestirme uygulanmasi ) durumunda, iki aylik çalisma süresi içinde, isçinin haftalik ortalama normal çalisma süresi olan ….. saati asamaz.

10.  TELAFI ÇALISMASI: Zorunlu nedenlerle isin durmasi, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra isyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalisma sürelerinin önemli ölçüde altinda çalisilmasi ya da isin tümüyle durdurulmasi veya isçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, isveren, iki ay içerisinde isçiye, çalisilmayan bu süreler karsiligi olarak telafi çalismasi yaptirabilir.

Telafi çalismasi, günlük 3 saati geçemez ve günlük çalisma süresi ile birlikte de çalisma süresi toplami  11 saati  asamaz.

Telafi çalismasi fazla sürelerle çalisma veya fazla çalisma sayilmaz, karsiliginda fazla sürelerle çalisma veya fazla çalisma ücreti ödenmez.

11. YILLIK ÜCRETLI IZIN (Sözlesme süresi bir yildan fazla ise) :Yillik  ücretli  izin  süresi    ve  izine  iliskin  hususlar Is Kanunu’ nda belirtilen kosullarda uygulanir. Izin kullanma zamani is kosullarina göre isveren tarafindan belirlenir. Izin süresi, isçinin hizmet süresine göre :

– Bir yildan bes yila kadar ( 5 yil dahil ) …. gün ( en az 14 gün),

– Bes yildan fazla onbes yildan az ….  gün ( en az 20 gün),

– Onbes yil ( dahil )  ve daha fazla olanlara …. gün ( en az 26 gün),

Hizmet süresi bes yildan az olsa dahi onsekiz ve daha küçük yastaki isçi ile, 50 ve daha yukari yastaki isçiye …. gün ( en az 20 gün ) olarak kullandirilir.

Isçi acil bir durum olmadikça izine ayrilacagi tarihten bir ay önce, yazili talepte bulunmak zorunda olup,belirtilen tarihte izin verilip verilmeyecegi de talep tarihinden itibaren bir hafta içinde yazili olarak isçiye bildirilir.

Yillik ücretli izin ve diger izinlerle ilgili hususlara Is Kanunu ve Yillik Ücretli Izin Yönetmeligi’ nin ilgili  hükümleri uygulanir.

Izin dönemine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ayrica izin süresine eklenir.

Izin dönemine iliskin ücreti pesin veya avans olarak ödenir.

Izinli olunan dönemde isçinin hastalanmasi halinde doktor raporu ( özel doktor olmamak kaydiyla) ile belgelenmek kosulu ile istirahat dönemi izin süresinden sayilmaz.

Diger izinler: Isçinin evlenmesi halinde 3 , çocugunun dogumunda, ana, baba , es ve çocugunun ölümünde, yangin sel gibi tabii afetlerde  üç gün ücretli izin verilir.

12. HAFTA TATILI ÇALISMASI VE ÜCRETI :Çalisilmayan hafta tatili günü ücreti bir is karsiligi olmaksizin isçiye ödenir. Isçi gerek görülmesi halinde hafta tatilinde çalismayi kabul eder. Gerektiginde hafta tatili hafta içinde de kullandirilabilir. Hafta tatili yapilmayarak çalisilmasi halinde bu günün ücreti ayrica % 50 zamli olarak ödenir.

13. ULUSAL BAYRAM GENEL TATIL ÇALISMASI :Çalisilmayan ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücret isçiye ödenir. Isçi gerek görüldügünde ulusal bayram ve genel tatillerde çalismayi kabul eder. Tatil yapilmayarak çalisilan ulusal bayram ve genel tatil günleri için ayrica bir günlük  daha  ücret  ödenir.

14. DIGER  KOSULLAR:

a)  Isçi Is Kanunu’nun 7 inci maddesine göre, geçici is iliskisi ile çalismayi kabul eder.

b) Isçi, isyerinde çalisma mevzuati ve isveren tarafindan belirlenmis bulunan çalisma sartlarina, is disiplinine, is sagligi ve is güvenligi kurallarina, isveren tarafindan çikartilmis ve çikartilacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayi kabul eder.

c) Isçiye bireysel veya toplu is sözlesmesi veyahut da isyeri yönetmeligi ekinde bulunan disiplin ceza cetvelinde yer alan  çalisma, disiplin ve kilik – kiyafet konularina uymamasi halinde, disiplin suçu olusturan hususun karsisinda yer alan  cezalar  uygulamasi yapilir. Ücret kesme cezasi yapilmasi halinde (Kanunun 38 inci maddesine göre ücret kesme cezasinin uygulanabilmesi,  hangi konularda ve ne kadar yapilacagina iliskin sözlesme veya sözlesme ekinde veyahut da isyeri yönetmeliginde hüküm bulunmasina bagli olup cezaya iliskin sözlesme eki cetvel veya isyeri yönetmeliginin imzasi karsiliginda isçiye verilmesi ve imzali belgesinin isçi özlük dosyasinda saklanmasi gerekmektedir.) kesinti  tutari ile gerekçesi derhal yazili olarak isçiye bildirilir. Yapilan kesinti bir ay içinde Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’ nin T.C. Ziraat Bankasi Ankara – Merkez Subesindeki  30401 / 276505 nolu hesabina yatirilir.

d) Isçi is sözlesmesi devam ettigi sürece, özel de olsa isverenin yazili izni olmadan baska bir iste çalisamaz.

e) Isçi, isverene ve isyerine ait her türlü is sirlarini saklamayi, isverene zarar verecek davranislarda bulunmamayi kabul eder.

f) Isçi, isyerindeki makine, alet ve teçhizati usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayi, görevi ile ilgili olmayan islerle ugrasmamayi, kendisine teslim edilmemis makine, alet ve edevati kullanmamayi kabul eder. Isinde kullanilmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri isyeri disina çikarmaz, amaci disinda kullanamaz. Isçi, is sözlesmesinin sona ermesinde, kendisine teslim edilmis bulunan her türlü demirbas esyayi eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasit veya kusurundan meydana gelmis zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

g) Isçi, isyerine alkollü içki veya uyusturucu madde almis olarak gelmemeyi ve bu maddeleri isyerinde kullanmamayi, çalismasi ile ilgili olmayan esya ve maddeler ile tasinmasi ya da kullanilmasi yasaklanmis maddeleri isyerine sokmamayi taahhüt eder.

h) Isverenin, isçilerin bir bölümüne veya tümüne sözlesme geregi olmaksizin, tesvik amaçli olarak yapacagi süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler, isçi bakimindan kazanilmis hak niteliginde olmayip,   tekrarlanacagi anlamina gelmez.

i) Isveren tarafindan sözlesme süresi dolmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan ve bildirim süresine iliskin ücret ödenmeksizin is sözlesmesi sona erdirebilir. Bu durumda, sözlesmenin sona erdirildigi tarihle, sözlesmede belirtilen sona  erme tarihine kadar  geçecek olan süreye ait ücretleri isçiye ödenir.

j) Is sözlesmesinin isveren tarafindan feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmedigi veya gösterilen sebebin geçerli olmadigi  hususunda ortaya çikacak uyusmazliklar, bir ay içinde is mahkemesine  veya anlasma saglanmasi halinde özel hakeme götürülür.

k) Isçi, özel bir  beceri gerektirmedigi takdirde ve Hazirlama Tamamlama ve Temizleme Isleri Yönetmeligine aykiri olmamak kosulu ile kendi bölümündeki hazirlama tamamlama ve temizleme isini yapar,

l) Is sözlesmesinin kismi süreli olmasi nedeniyle Fazla çalisma ve Fazla Sürelerle Çalisma Yönetmeligi’ nin 8 inci maddesi (d) fikrasina göre, fazla çalisma ve fazla sürelerle çalisma yaptirilamayacaktir.

m) ………………………………………………………………………………………………………………………….

n) Bu sözlesmede yer almayan hususlarda Is Kanunu ve diger ilgili mevzuat uygulanir.

o) Sözlesmenin uygulanmasinda çikacak uyusmazliklarda, 5521 sayili Is Mahkemeleri Kanunu’nun 5 inci maddesi geregi, dava olunanin ikametgahi sayilan yer veya isçinin isini yaptigi isyeri mahkemeleri  ve icra daireleri yetkilidir.

Süresi belirli kismi süreli bu is sözlesmesi…… sayfa ve her sayfasi ….. suret olarak düzenlendi, taraflarca okundu, ilk sayfalari paraflandi, son sayfasi imzalandi ve birer sureti taraflara verildi. …/…./…

ISVEREN VEYA VEKILI                                                               ISÇI

Adi, soyadi, imzasi                                                                             Adi, soyadi, imzasi

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.