Home / Miras / Sözlü Vasiyetname Örneği

Sözlü Vasiyetname Örneği

SÖZLÜ / ŞİFAHÎ VASİYETNAME (ÖRNEK)

VASİYETNAME

………………  (yazı ile yazılır) yılı ………………………..  (yazı ile yazılır) ayının……………… (yazı ile yazılır) günü köyümüzün şehirle ve komşu köylerle ulaşımı kesilmişti. Aynı gün gece yarısına doğru komşularımızdan ……….  oğlu …………….. ‘in daveti üzerine oturduğu eve gittik. ……………… , evinin bir odasında yatıyordu. Kalb sancıları ve ızdırab içindeydi. Dışarıya çıkacak ve vasiyetname yazacak halde değildi. Bize hitaben; —”Allâhü a’lem, son dakikalarımı yaşıyorum. Görüyorsunuz, yerimden kalkacak ve yazı yazacak halde değilim. Vasiyet yapacağım, bir vasiyetname yazınız.” dedi. Bu sırada, aklı başında ve vasiyet yapmaya ehil idi. Bize, son arzularını; yavaş yavaş ve şu şekilde yazdırdı: “Varisim yoktur. Ölmek üzereyim. Öldükten sonra; terekemin yarısı, mahallemizin fakirlerine eşit şekilde verilsin. Diğer yarısı da köyümüzün okulunun ve camisinin tamirine eşit olarak harcansın. Böylece vasiyet ediyorum, bu vasiyetimi yazınız. Allâhü Teâlâ, cümleye îmân selâmeti versin.” diye sözlerini bitirdi.

Bizlerden ………………… ; aynı yer, aynı tarih ve aynı günde vasiyetçinin vasiyetini aynen yazdı. Ben ………………………..  ‘e de okudum. Tamamen söylenilenleri ihtiva ettiğini gördüm. Sonra tarafımızdan imzalandı…………………. (yazı ile yazılır) yılı…………………. (yazı ile yazılır) ayının……………… (yazı ile yazılır) günü.

Şahit                                                  Şahit

(Ad, soyad, imza)                               (Ad, soyad, imza)

 

HATIRLATMA!

  • Sözlü vasiyet; vasiyetçinin son isteklerini iki şahide anlatması ve onları anlattıklarını vasiyetname şeklinde yazmak veya yazdırmakla görevlendirmesi şeklinde yapılır. Resmî vasiyetlerde, şahitler için aranan ehliyet şartları, buradaki şahitler için de aranır (MK. m: 539).
  • Bu tür vasiyetname; ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, bulaşıcı hastalık salgım, savaş gibi olağanüstü haller yüzünden resmî veya elyazısıyla vasiyetname tanzim etmenin mümkün olmadığı durumlarda yapılır.
  • Resmî veya elyazısıyla mümkünken yapılan sözlü vasiyetname geçerli olmaz.
  • Sözlü vasiyeti, şahitlerden biri; vasiyetçinin anlattıklarını, vasiyetin yapıldığı yeri, yılı, ay’ı ve günü hemen yazıp imzalar. Öteki şahide de imzalatır. Sonra, vakit geçirmeksizin (gecikmeden ve alışılmış sür’atle), şahitlerin, ikisi birlikte Sulh Hâkimi’ne giderler. Hâkim’in huzurunda; bu vasiyetnamenin, vasiyete ehil gördükleri vasiyetçi tarafından, kendilerine sözlü olarak bildirildiğini ve bu bildirmenin olağanüstü durumda yapıldığını beyan ederler (MK. m; 540).
  • Vasiyetçi için vasiyetname tanzim etmek veya ettirmek imkanının doğmasından itibaren 1 ay geçmiş olursa, şifahî vasiyetin hükmü kalmaz (MK. m: 541).
  • Resmî, Elyazısıyla ve Şifahî Vasiyetname şekillerinden birine uymadan yapılan vasiyetname sakat olup, dava açılarak iptal ettirilebilir.

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.