Home / Soybağı / Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Dilekçesi

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Dilekçesi

SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİNE İTİRAZ (BUTLAN) DİLEKÇESİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                              :……….

ADRESİ                               :……….

DAVALI                              :      1—.2—

ADRESİ                               :………………………..

KONUSU                             : Soybağının düzeltilmesine itirazımdır.

İZAHI                                  : 1) Müteveffa babam………………………… , davalı­lardan …… ile evlenmediği gibi evlenme vaadinde de bulunmamıştır. Gerçek bu olduğu halde; müteveffa babamın, davalılardan……………… ‘den bir çocuğu olduğu iddiası ile dava açılmış, neticede de davalılardan ……………………… ‘nın soybağının düzeltilmesi ve babamın Nüfus Kütüğüne böylece yazılması için karar alınmıştır. Halbuki, davalı………….. ile………………………. ‘nın murisim babam ………… ile hiç bir ilgisi yoktur. Bu durumu ispat edeceğim. Bu sebeble, Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve …./.. sayılı kararının iptali için, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 251 ve ilgili diğer mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları……………………………………………………….. Asliye …’nci Hukuk Mah.’nin …./… K. sayılı kararı ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • ‘nın soybağının düzeltilmesine dair kararın iptaline,
  • Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

../../….

Davacı

NÜFUS KAYDI: ………………………..  

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Mahkemesinde açılır (MK. m: 283).
  • Ana-babanın kanuni mirasçıları ile Cumhuriyet Başsavcısı nesebin tashihine itiraz edebilir (MK. m: 294).
  • Davanın, soybağının düzeltildiğinin öğrenildiği günden itibaren 3 ay içinde açılması gerekir.

About Dilekceshop

Check Also

Evlat Edinme Dilekçesi

EVLAT EDİNME KARARI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ASLİYE HUKUK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.