Home / Nüfus / Soyadının Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

Soyadının Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

SOYADI’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI ……………………………………….

ADRESİ ………………………………………..

DAVALI          : Nüfus Müdürlüğü.

KONUSU         : Soyadımın değiştirilmesi talebimden ibarettir.

İZAHI              :

1) Nüfus kütüğünde yazılı olan soyadım…….. ‘dır.

2) Bunun sözlük anlamı;……………. ’dir. Ahlak ve adaba aykırı olan bu soyadım, beni küçük düşürmektedir. Bu sebeble iş bu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 27 ve sair Hukukî mevzuat.
SUBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, “……….. ” olan soyadımm “………… ” olarak değiştirilmesine karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI :…………………………………

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, davacının yerleşim yerinin bulunduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
  • Davada Cumhuriyet Başsavcısı ve Nüfus Müdürü de bulunur.
  • Davacının, soyadını değiştirmek istemesinde yararı ve haklı bir sebep olmalıdır.
  • Soyadı; Türkçe olmamalı veya telaffuzu güç, gülünç, ahlaka ve edebe aykırı bulunmalıdır.
  • Mahkeme kararının “Hüküm” bölümü yerel bir gazetede ilan edilir.
  • Davacı evli ise; karısı ve velayeti altındaki çocuklarının da soyadları değişir. Ancak, davacının 18 yaşını bitiren çocuğu varsa, onun ayrıca dava açması gerekir.

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.