Home / Soybağı / Soy Bağının Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi

Soy Bağının Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi

SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

ADRESİ                                :   ………………..

DAVALI                               :   ………………..

ADRESİ                                :………………….

KONUSU                              : Soybağının düzeltilmesi talebimdir.

İZAHI                                   : 1) Davalının   oğlu ………………………..  ile…. yıl önce nişanlandık. Gayemiz evlenmekti. Nişanlı iken, evlilik hazırlıklarını yaptığımız bir gün cinsi

birleşmede bulunduk. Bunun sonucu olarak da ……………………….  isimli bir kızımız oldu. Fakat, davalının oğlu…………. , çocuğumuz doğduktan birkaç ay

sonra bir trafik kazası sonucu öldü. ………. nin babası, ……………………… ‘dır. Çocuğumuzun soybağı olmadan kalmaması için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 292 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları, doktor raporu ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak; …………… ‘in, çocuğumuz…………. ‘nin babası olduğunun kabulü

ile soybağının bu şekilde düzeltilmesine, Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

../../….

NÜFUS KAYDI: ………………………..

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Mahkemesinde açılır (MK. m: 283).
  • Davacı:
  1. Ana veya baba,
  2. Ana veya babanın mirasçıları (ana veya baba ölmüşse),
  3. Çocuk (reşid ise),

Çocuk ölmüşse; çocuğun çocukları.

Davalı, davacıya göre değişir:

Koca ölmüşse, mirasçıları.

About Dilekceshop

Check Also

Evlat Edinme Dilekçesi

EVLAT EDİNME KARARI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ASLİYE HUKUK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.