Home / Soybağı / Soy Bağını Red Talebi Dilekçesi

Soy Bağını Red Talebi Dilekçesi

SOY BAĞINI RED TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                     :

ADRESİ                                                      :

DAVALI                                                     : 1)

ADRESİ                                                      :

KONUSU                           : Soybağının reddi talebimden ibarettir.

İZAHI                                                          : 1) Davalı ile günü evlendik. Butarihten…… gün sonra “……………. ” ismini verdiğimiz bir çocuk doğdu. Bu çocuğun benden olması mümkün değildir. Bu sebeble, nesebin reddi için işbu davayı açmak zarureti doğdu.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 285 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak; Benden olmadığı belli olan ……………….. ismindeki çocuğun soybağının reddine, Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

NÜFUS KAYDI:………………………

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Dava, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Mahkemesinde açılır (MK. m: 283).
 • Davalı, ana ve çocuktur (MK. m: 286).
 • Çocuk da Soybağım Red Davası açabilir.
 • Ananın, Soybağım Red Davası açmaya hakkı yoktur.
 • Davacı, davasını her türlü delille isbat edebilir.
 • Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl, her halde doğumdan başlayarak 5 yıl içinde açmak zorundadır (MK. m: 289).
 • Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç 1 yıl içinde dava açmak zorundadır (MK. m: 289/2).
 • Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, 1 yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar (MK. m: 289/ Son).
 • Kocanın, soybağım red edebilmesi için aranan şartlar şunlardır:
 1. Çocuk, evlendikleri tarihten itibaren 180 gün geçmeden doğmuş olmalıdır. Ancak koca, evlendikten en az 180 gün sonra doğan çocuğun kendisinden olması ihtimali bulunmadığını isbat etmedikçe, red edemez (MK. m: 287).
 2. Kadın, evlenmeden önce gebe olmalıdır.
 3. Koca, çocuğu tanımamış olmalıdır. Tammış olsa bile, babası olma ihtimali bulunmamalıdır.
 4. Koca iktidarsız olmasına rağmen, kadın gebe kalıp çocuğu doğurmuş olmalıdır.
 5. Dava, çocuğun doğumu öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içinde açılmalıdır (MK. m: 289).
 6. Red Davası, nesebin sahih olduğu hallerde sözkonusudur.
 • Koca, temyiz kudretinden yoksun olursa, ya da kocanın bulunduğu yer bilinmezse veya koca, herhangi bir sebebten dolayı, çocuğun doğumundan haberdar edilmemişse; çocukla birlikte mirasçı olanlar veya çocuk yüzünden mirastan yoksun kalanlar, doğumu öğrendikleri tarihten itibaren 1 ay içinde red edebilirler.

About Dilekceshop

Check Also

Evlat Edinme Dilekçesi

EVLAT EDİNME KARARI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ASLİYE HUKUK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.