Home / Genel / Şirketler İçin İflas İlanının Kaldırılması Dilekçesi

Şirketler İçin İflas İlanının Kaldırılması Dilekçesi

T.C.
……………………………..İflas Dairesi
Dosya No :………………………………

İFLÂSA (İFLÂSIN KAPANMASINA – İFLÂSIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN

İ L Â N

Müflisin adı, soyadı ve adresi : ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
İflâsın açılması veya kapanması veya ……………………………………………………………………….
kaldırılması kararı veren mahkeme : ……………………………………………………………………….
Kararın tarih ve sayısı ile özeti : ……………………………………………………………………….
Yukarıda adresi yazılı
………………………………………………………………………………………………………..
hakkında …………………………………………………………………………………..Ticaret Mahkemesinin ……/…../…. tarih ve ………………………………………………………………………..sayılı kararıyla iflâsına (iflâsın kapanmasına evvelce verilen iflâs kararının kaldırılmasına) karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflâs Kanununun 166 (254 – 182) maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur.
(İİK m.166, 181, 182, 254)
………/……../…………
İflâs Müdürü
Mühür ve İmza

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.