Home / Genel / Satın Alma İçin Vekalet Sözleşmesi Örneği

Satın Alma İçin Vekalet Sözleşmesi Örneği

MADDE 1-
TARAFLAR
……………….adresinde ikamet eden ………. ile ………….. adresinde ticari faaliyetlerini yürüten ……..Şti. arasında aşağıdaki koşullarla bir vekalet sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ; ……… ‘vekil ‘ ………. Şti. ‘müvekkil ‘ olarak anılacaktır.

MADDE 2-
KONU
İşbu sözleşmenin konusu, vekilin, İtalya ‘nın Venedik kentine giderek, hediyelik cam eşya üreten Murano fabrikasından 500 adet kolye, 250 adet bilezik ve 300 adet cam gondolun müvekkil adına ve hesabına satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi yapması ve sözkonusu eşyaları Türkiye’ ye getirmesidir.

MADDE 3-
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Vekil, 25.3.1996 tarihinde Venedik ‘ e giderek, orada 3 gün kalacak ve Murano firması ile temaslarda bulunduktan sonra mümkün olan en uygun koşullarla, işbu vekalet sözleşmesinde belirtilen malların alımına ilişkin satım sözleşmesini müvekkil adına ve hesabına yapacaktır. Vekil, alacağı cam eşyaların en iyi kalitede olmasına dikkat etmek ve müvekkilin tüm menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Vekil, 29.3.1996 tarihinde aldığı eşyalarla birlikte Türkiye’ ye dönecek ve eşyaları müvekkile aynı gün teslim edecektir. Alınan malların tümü camdan yapıldığı için vekil, bunları özenli bir şekilde taşımak/ taşıtmak ve herhangi bir zarar görmelerini önleyecek her türlü tedbiri almak zorundadır. Vekil, mallarda meydana gelecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla müvekkile karşı sorumludur.

Müvekkil, vekilin Venedik’ e gidiş-dönüş uçak biletini temin edecek, Venedik’ de kalacağı otel masrafları ile üç gün boyunca vekilin yapacağı yeme içme harcamalarını karşılayacaktır. Ayrıca müvekkil, vekilin tüm malları işbu sözleşmede belirtilen tarihte hasarsız olarak teslim etmesi durumunda vekile 500 milyon TL. ücreti aynı gün ödeyecektir.

MADDE 4-
YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, 22.3.1996 tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha vekile teslim edilmiş, ikinci nüsha müvekkilde kalmıştır.

Vekil ( Adı, Soyadı, İmza ) ( Adı, Soyadı, İmza )

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.