Home / Genel / Şahit / Tanık Listesi Bildirme Dilekçesi

Şahit / Tanık Listesi Bildirme Dilekçesi

ŞAHİT / TANIK LİSTESİ BİLDİRME DİLEKÇESİNE ÖRNEKTİR.

ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …. / … E.

ADRESİ 

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                            : Şahit listesidir.

ŞAHİDLERİM                    :

1)…………………

2)………………..

Şahitlerim, olay hakkında beyanda bulunacaklardır.

Saygılarımla sunarım.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Şahit gösterecek kimse, öncelikle bunların ad ve soyadı, oturdukları yerle kimliklerini belirten diğer niteliklerini kapsayan listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler şahit olarak dinlenmez ve ikinci bir liste verilemez (HUMK. m: 274).
  • Memurluk, sanat ve mesleklerinden ötürü bir kimsenin sırrını bilenler, o kimse muvafakat ederse, şahitlikten çekinemezler (HUMK. m: 245).
  • Şahitliği kendisine veya sözü geçen hısımlarına malİ bir zarar verecek, şeref ve haysiyeti kıracak yahut ceza takibini veya sanatına ait sırların açıklanmasını gerektirecek olan, şahitlikten çekinebilir (HUMK. m: 246).
  • Gelmeyen şahit zorla getirilebilir (HUMK. m: 253/2).
  • Şahitlik mecburİdir. HUMK’da belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla; şahitlik için çağrılan herkes gelmek zorundadır (bkz. HUMK. m: 253).
  • Şahitler ayrı ayrı dinlenir ve gerekirse yüzleştirilir (HUMK. m: 265).
  • Taraflar, şahide doğrudan doğruya soru soramazlar. Gerekli hallerde, hakime sordurabilirler (HUMK. m: 267, 268).

About admin

Check Also

ÖSYM Sınav Sonucu İtiraz dilekçe örneği

Binlerce öğrenci her sınav sonrasında yüksek beklerken, sınav sonuçları açıklandığında bir darbe yiyorlar ve doğru …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.