Home / Nüfus / Sağ Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

Sağ Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

“SAĞ” KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                        …………………………………

ADRESİ                         …………………………………

DAVALILAR :

1)…………………………………………

2)………………………………

ADRESLERİ                 …………………………………

KONUSU                        : Babamız………. ‘un nüfustaki “Sağ” kaydının, “Ölü” olarak düzeltilmesi talebimden ibarettir.

İZAHI                             :

1) Babamız…………………………… …..yılında öldüğü halde Nüfus kaydında “Sağ” olarak gözükmektedir.

2) Bu sebeble işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 29, Nüfus Kanunu m: 46 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair Hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, “Ölü” olduğu halde Nüfus’ta “Sağ” olarak gözüken babamı; ………….. ‘un kaydının “Ölü” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI :………………………………..

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, gerçekte “ölü” olduğu halde, Nüfus Kütüğü’nde “sağ” gözüken kişinin mirasçıları tarafından, yerleşim yerlerinin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
  • Diğer mirasçılar davalı olarak gösterilir.

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.