Home / Genel / Pilot / Öncü Dava Dilekçesi

Pilot / Öncü Dava Dilekçesi

PİLOT / ÖNCÜ DAVA DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………  İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                            : Davalıdan toplam olarak……………. — TL. tazminat alınmasına karar verilmesi dileğimdir.

İZAHI                                  :

1) Davalının işyerinde ……………….  Sigorta Sicil Numaralı işçi olarak çalışıyordum. Aylık ücretim……………. — TL idi.

2) Davalının işyerine …/…/… tarihinde girdim. …/…/…. tarihinde ortada haklı bir sebep olmadığı halde bildirimsiz olarak 5 arkadaşımla birlikte işimize son verildi.

3) Davalı, işyerinden ayrılırken kanunİ haklarımın hiçbirini vermemiştir. Halbuki;

a) — TL. Kıdem tazminatı,

b) ………. — TL. İhbar tazminatı,

c) ………. — TL. Fazla çalışma ücretleri,

d) — TL. Hafta tatili ücretleri olmak üzere, toplam;………….. — TL tazminat alacağım vardır.

HUKUKÎ SEBEBLER : İş Kanunu ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : İşyeri ve Sigorta kayıtları, ücret bordroları, bilirkişi incelemesi, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak; fazlaya dair haklarım saklı kalmak kaydıyla, toplam …………………………. — TL. tazminatın kanuni faiz ve yargılama giderleriyle birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Pilot / Öncü davada zaman aşımı, sadece davacı ve diğer taraf bakımından kesilir.
  • Öncü davada alınan karar, sadece o dava için kesin hüküm sayılır. Aynı şekilde açılabilecek diğer davalar için ise, ancak bir “emsal“‘ sayılır.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.