Home / Veraset / Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Kararı Kesinleştikten Sonra Kararın İnfazı Dilekçesi

Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Kararı Kesinleştikten Sonra Kararın İnfazı Dilekçesi

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ” KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA “KARARIN İNFAZI” TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………. SULH ..’İNCİ HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞUNA SATIŞ TALEBİNDE BULUNAN                  :…………………..

ADRESİ                       :…………………..

KONUSU                     :    Satış talebimden    ibarettir.

İZAHI                          :

1 )………… Sulh     ..’inci Hukuk Mahkemesinin …./.. E, .. K. sayılı kararında; davalılarla aramızda hisseli olan gayrimenkulun satılmak suretiyle hissedarlığın giderilmesine karar verilmiştir. Adı geçen karar ekte sunulmuştur.

2) Mahkeme kararının infazını saygıyla dilerim.

Satış Talebinde Bulunan (Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Satış, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır (HUMK. m: 571, İİK. m: 112-135).
  • Satıştan itibaren 7 gün içinde “İhalenin Feshi” istenilmezse, gayrimenkûl alıcı adına Tapu’ya tescil edilir.

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.