Anonim Şirketler İçin Kuruluş Sözleşmesi

……………………………    ………………    ………………… ANONİM ŞİRKETİ A N A  S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. Kurucunun …

Read More »

Miras Hakkından Vazgeçmek İçin Dilekçe

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE MİRASI KABUL ETMEYEN MİRASÇI   :  ………………….. Vekaleten  ……………….. DAVALI                        : Hasımsız D.KONUSU                  :  Reddi Miras  talebi OLAYLAR                    : Muris   ………………. ……/……/….. tarihinde vefat etmiştir. Mirasçı olarak geriye,  ………….’ dan başka   erkek kardeşlerim  ………….., ……………… ve murisin üçüncü evliliğinden olan eşi …………. bırakmıştır. Mirasından  hak talep …

Read More »

Ortaklı Tarlalar ve Araziler İçin Ortaklığın Son Bulması İçin Dilekçe

…….. NÖBETÇİ  SULH HUKUK  MAHKEMESİ’NE ……………………. DAVACI                   :…………………… VEKİLİ                     :Av…………………. DAVALI                     :1-…………………- adresi…………………………… 2-…………………..-adresi…………………….. D.KONUSU              : ………… ili ………… İlçesi  ………………..Köyü,…………… mevkii tapu siciline kayıtlı ……… pafta ……………….. parsel  nolu tapu kaydının ihtiva etmiş olduğu gayrimenkul dahilinde inşaa edilmiş olan ana gayrimenkulün …

Read More »

Avukatlık Ücreti İçin Dilekçe Örneği

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR                            İŞ SAHİBİ A) Adı Soyadı (ünvanı):   B) Adres                       : C) Tel                            :    İş:                                      Cep: D) Fak:                          E Mail AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLIĞI                   A) Adı soyadı                : Av…………. B)  Adresi                      :  …………………… 2-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU: 3-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ: 1) Yargılama harç ve gideri  …

Read More »

İşyerlerinden ve Fabrikalardan İşçi Alacakları İçin Dilekçe

……..  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI                        :……………………… (…………………………..) VEKİLİ              :Av……………………………………………………….Ankara DAVALI                        :………………………………………………………………….   D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik ………TL kıdem tazminatı,…….TL ihbar tazminatı, …………..TL fazla mesai, ……………TL yıllık ücretli izin ………………TL hafta tatili, …………….TL Bayram ve genel tatil …

Read More »

Bir Davaya İlişkin Delil Sunulması İçin Dilekçe Örneği

İSTANBUL …İŞ MAHKEMESİNE Dosya No:………………… DAVACI                   :……………………… VEKİLİ                     :Av. ………………… DAVALI                   : ………………………………………. D.KONUSU              :Beyanlarımızın ve Delillerimizin sunulmasıdır. DELİLLERİMİZ       :   Davalının Beyanları gerçekle bağdaşmayıp yasa hukuk ve hakkaniyete aykırıdır. Şöyle Ki: Ekli hesap pusulalarında görüldüğü üzere müvekkilin maaşının ……… olduğu sabittir. Davalının aynı zamanda  müvekkilin sözleşme süresine ilişkin …

Read More »

İşyerinden Alacak Davası Dilekçe Örneği

ANKARA  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI                        : VEKİLİ              :Av……………. DAVALI                        :   D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik 25.00 TL kıdem tazminatı,25.00 TL ihbar tazminatı, 25.00 TL fazla mesai, 25.00 TL yıllık ücretli izin 25.00    TL hafta tatili, 25.00 …

Read More »

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçe Örneği

…………………. CUMHURİYET SAVCILIĞINA ……….. /……….. Gönderilmek Üzere   ……………… CUMHURİYET SAVCILIĞINA   YAKALAMA TALEPLİDİR MÜŞTEKİ                 :…………………… (tc no.) …………………. cd.No: …………/………… VEKİLİ                     : Av……………. ŞÜPHELİLER                  : ………….. (…………….)   Tel:…………….. ………… Mh……..sk. ……….. No…………….( ………………………..da görülmüş ) ………….. …………………….. (…………………….. Görülmüş) OLAYLAR                : Şüpheli ……………………………………………. Ceyhan  ……………. yanında  faaliyet halinde …

Read More »

Temyiz Davasından Vazgeçme Dilekçe Örneği

………………. MAHKEMESİNE Dosya No.: KONUSU                  :  TEMYİZDEN FERAGATTİR. Sayın Mahkemenizdeki mezkûr davayla ilgili olarak  tarihinde verilmiş olan  mütedair kararını TEMYİZ ETMEYECEĞİMİZİ bildiren işbu TEMYİZDEN FERAGATdilekçemizi Sayın Mahkemeye saygı ile sunarım. Vekili Av.

Read More »

Anayasaya Aykırı Durumda Dilekçe Örneği

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE İZMİR ÇOCUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’NA -Anayasaya Aykırılık İtirazı Var- DOSYA NO :……/ ……. Esas ……/ ……. Karar TEMYİZ EDEN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : MÜDAFİİ : Av. SUÇ : SUÇ TARİHİ : KARAR TARİHİ : TEBELÜĞ TARİHİ : KONU : İzmir Çocuk Mahkemesi’nin ……./…… Esas …

Read More »