Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

HAKİMİN REDDİ İSTEMİ ASLİYE ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./..E. HAKİMİN REDDİNİ İSTEYEN (DAVALI)     ADRESİ                                   ………………………. KARŞI TARAF (DAVACI)                             ………………………….. ADRESİ                                 ………………………….. KONUSU                               : Davacıya yol gösterir nitelikteki davranışlarıyla vereceği kararı belli eden hakimin reddi istemidir. İZAHI                                    : 1) Sayın hakim, davacıyı koruduğunu konuşma ve davranışlarıyla belli etmekte, diğer yandan …

Read More »

Mazeretin Kabulü / Duruşmanın Ertelenmesi İstemi Dilekçesi

Mazeretin Kabulü / Duruşmanın Ertelenmesi İstemi Dilekçesi

MAZERETİN KABULÜ / DURUŞMANIN ERTELENMESİ İSTEMİ …………….  ASLİYE ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU İZAHI Mazeretimin kabul edilerek, duruşmanın başka bir güne ertelenmesini diliyorum. Yeni duruşma gününün taraflara bildirilmesi için gerekli olan posta pullarını ekte sunuyorum. SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda arz ve izah ettiğim …

Read More »

Davayı Yenileme İstemi Dilekçesi

Davayı Yenileme İstemi Dilekçesi

DAVAYI YENİLEME İSTEMİ ……………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. YENİLEME TALEBİNDE BULUNAN (DAVACI)                         :…………………………… ADRESİ                            …………………………. (KARŞI TARAF) DAVALI                            …………………………. ADRESİ                            …………………………. KONUSU                          : İşlemden kaldırılan davanın kaldığı yerden yürütülmek üzere yenilenip, taraflara davetiye gönderilmesi dileğidir. İZAHI                                : 1) Yukarıda dosya numarası ve tarafları ya­zılı olan …

Read More »

Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATMA (DAVAYI TEŞMİL) TALEBİ …………….  SULH ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. DAVACI                         ;……………………………. ADRESİ                         ……………………………… DAVALI                         ……………………………… ADRESİ                         ……………………………… DAVAYA DAHİL EDİLENLER: 1)……………………………. : 2)………………………………………………. KONUSU                       : Davalılar arasında elbirliği mülkiyeti olduğu için……….. ve……… isimli şahısların da davaya katılmaları dileğimdir. İZAHI                             : 1) Yargılama sırasında davalı …

Read More »

Davaya Katılma / Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

Davaya Katılma / Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATILMA / DAVAYA MÜDAHALE TALEBİ …………… SULH …. ‘İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /…. E. MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN ADRESİ                                                 : …………………………………… DAVACI                                                 : …………………………………… ADRESİ                                                 : …………………………………… DAVALI                                                 : …………………………………… ADRESİ                                                 : …………………………………… KONUSU                                              : Davacı yanında davaya katılmama karar verilmesi dileğimdir. İZAHI                                                  …

Read More »

Davayı Duyurma (İhbar) Talebi Dilekçesi

Davayı Duyurma (İhbar) Talebi Dilekçesi

DAVAYI DUYURMA (İHBAR) TALEBİ …………. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVAYI İHBAR EDEN (DAVALI)                         ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. DAVACI                                        ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. İHBAR EDİLEN                         ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. KONUSU                                       : Davanın ihbarı dileğimdir. İZAHI                                            : 1) Muhterem mahkemenizde görülen bu davada, otomobilini hasara uğrattığımı ileri süren davacı tarafından      …

Read More »

Düzeltme İşlemi / Islah Dilekçesi

Düzeltme İşlemi / Islah Dilekçesi

DÜZELTME İSTEMİ/ISLAH ………  SULH ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:……. /… E. ISLAH İSTEĞİNDE BULUNAN (DAVACI)                      : ……………………………….. ADRESİ                                               : DAVALI                                               : ADRESİ                                               : KONUSU                                            : Islah isteğimin kabulü ile gayrimenkulün tahliyesine karar verilmesi dileğimdir. ISLAH SEBEBLERİ                         : Davalı aleyhine “İki Haklı İhtar Sebe­biyle Tahliye Davası” açmıştım. Bu kere, davalının kiracısı …

Read More »

Eski Hale Getirme İstemi Dilekçesi

Eski Hale Getirme İstemi Dilekçesi

………… ASLİYE …’NCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:……. /… E. ESKİ HALE GETİRME İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ                                           : KARŞI TARAF (DAVALI)        :…………………………… ADRESİ                                 …

Read More »

Yetki Yönünden Reddedilmiş Davanın Yetkili Mahkemeye Celbi Dilekçesi

Yetki Yönünden Reddedilmiş Davanın Yetkili Mahkemeye Celbi Dilekçesi

YETKİ YÖNÜNDEN REDDEDİLMİŞ DAVANIN YETKİLİ MAHKEMEYE CELBİ İSTEMİ ……….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            :      …………………… ADRESİ                             : …………………….. DAVALI                            : ……………….. ADRESİ                             : ………………………… KONUSU                         : Men’i Müdahale Davası. İZAHI                              : ……… Sulh …’inci Hukuk Mahkemesi, dava­mızın yargılaması sırasında …… tarih ve …. /.. E. sayılı kararı ile “Yetki …

Read More »

Görevsizlik Yönünden Reddedilmiş Davanın Görevli Mahkemeye Celbi Dilekçesi

Görevsizlik Yönünden Reddedilmiş Davanın Görevli Mahkemeye Celbi Dilekçesi

GÖREVSİZLİK YÖNÜNDEN REDDEDİLMİŞ DAVANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE CELBİ İSTEMİ ……………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                          :… ADRESİ                                           :… DAVALI                                           :… ADRESİ                                           :… KONUSU                                         : Tazminat Davası. İZAHI                                               : 1) ……. Sulh ..’inci Hukuk Mahkemesi, dava­mızın yargılaması sırasında tarih ve …./… E. sayılı kararı ile “Görevsizlik Yönünden Davanın Reddine” karar vermiştir. 2) …

Read More »