Ara Karardan Dönme Talebi Dilekçesi

Ara Karardan Dönme Talebi Dilekçesi

ARA KARAR” DAN DÖNME TALEBİ DİLEKÇESİNE ÖRNEKTİR. ASLİYE .. ‘İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…./.. E- ARAKARARDAN DÖNÜLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ KARŞI TARAF (DAVALI) ADRESİ   yapılmasına ilişkin ara kararından dönülmesi talebimdir. ARA KARARDAN DÖNME SEBEBLERİ : 1) Mahkemenizde görülmekte olan Men-i Müdahale Davası‘nda keşif yapılmasını talep etmiştim. Bu talebim üzerine …

Read More »

Sulh Sözleşmesi Dilekçesi

Sulh Sözleşmesi Dilekçesi

SULH SÖZLEŞMESİ DİLEKÇESİ’NE ÖRNEKTİR. Aşağıda imzası bulunan bizler, ………………….  Asliye ..’inci Hukuk Mahkemesinde …./… E. sayılı dosya ile görülmekte olan …………………………. davasındaki uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve işbu sulh sözleşmesinigünü yapılacak duruşmada mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt …

Read More »

Davadan Vazgeçme (Feragat) Talebi Dilekçesi

Davadan Vazgeçme (Feragat) Talebi Dilekçesi

DAVADAN FERAGAT (VAZGEÇME) TALEBİ ……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVADAN FERAGAT EDEN (DAVACI)            :…………………………. ADRESİ                            ………………………….. DAVALI                           ………………………….. ADRESİ                            ………………………….. KONUSU                          : Davadan    feragat dilekçemdir. İZAHI                                : l) Eşim……… aleyhine açtığım Boşan­ma Davası‘ndan kendi isteğimle feragat ediyorum, sonuç ve isteğimden vazgeçiyorum. Durumu muhterem mahkemenize sunuyorum. SONUÇ …

Read More »

Davayı Kabul Talebi Dilekçesi

Davayı Kabul Talebi Dilekçesi

DAVAYI KABUL TALEBİ ……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVAYI KABUL EDEN (DAVALI)                         …………………………………….. ADRESİ KARŞI TARAF (DAVACI) ADRESİ                            : KONUSU                          :     Davayı kabul ettiğimi  açıklayan dilekçemdir. İZAHI                               : 1) Aleyhime açılmış bulunan ……………… davasını kabul ediyorum. 2) Kabul beyanımın davacı tarafa tebliğini talep ediyorum. SONUÇ VE …

Read More »

Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

HAKİMİN REDDİ İSTEMİ ASLİYE ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./..E. HAKİMİN REDDİNİ İSTEYEN (DAVALI)     ADRESİ                                   ………………………. KARŞI TARAF (DAVACI)                             ………………………….. ADRESİ                                 ………………………….. KONUSU                               : Davacıya yol gösterir nitelikteki davranışlarıyla vereceği kararı belli eden hakimin reddi istemidir. İZAHI                                    : 1) Sayın hakim, davacıyı koruduğunu konuşma ve davranışlarıyla belli etmekte, diğer yandan …

Read More »

Mazeretin Kabulü / Duruşmanın Ertelenmesi İstemi Dilekçesi

Mazeretin Kabulü / Duruşmanın Ertelenmesi İstemi Dilekçesi

MAZERETİN KABULÜ / DURUŞMANIN ERTELENMESİ İSTEMİ …………….  ASLİYE ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU İZAHI Mazeretimin kabul edilerek, duruşmanın başka bir güne ertelenmesini diliyorum. Yeni duruşma gününün taraflara bildirilmesi için gerekli olan posta pullarını ekte sunuyorum. SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda arz ve izah ettiğim …

Read More »

Davayı Yenileme İstemi Dilekçesi

Davayı Yenileme İstemi Dilekçesi

DAVAYI YENİLEME İSTEMİ ……………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. YENİLEME TALEBİNDE BULUNAN (DAVACI)                         :…………………………… ADRESİ                            …………………………. (KARŞI TARAF) DAVALI                            …………………………. ADRESİ                            …………………………. KONUSU                          : İşlemden kaldırılan davanın kaldığı yerden yürütülmek üzere yenilenip, taraflara davetiye gönderilmesi dileğidir. İZAHI                                : 1) Yukarıda dosya numarası ve tarafları ya­zılı olan …

Read More »

Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATMA (DAVAYI TEŞMİL) TALEBİ …………….  SULH ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. DAVACI                         ;……………………………. ADRESİ                         ……………………………… DAVALI                         ……………………………… ADRESİ                         ……………………………… DAVAYA DAHİL EDİLENLER: 1)……………………………. : 2)………………………………………………. KONUSU                       : Davalılar arasında elbirliği mülkiyeti olduğu için……….. ve……… isimli şahısların da davaya katılmaları dileğimdir. İZAHI                             : 1) Yargılama sırasında davalı …

Read More »

Davaya Katılma / Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

Davaya Katılma / Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATILMA / DAVAYA MÜDAHALE TALEBİ …………… SULH …. ‘İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /…. E. MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN ADRESİ                                                 : …………………………………… DAVACI                                                 : …………………………………… ADRESİ                                                 : …………………………………… DAVALI                                                 : …………………………………… ADRESİ                                                 : …………………………………… KONUSU                                              : Davacı yanında davaya katılmama karar verilmesi dileğimdir. İZAHI                                                  …

Read More »

Davayı Duyurma (İhbar) Talebi Dilekçesi

Davayı Duyurma (İhbar) Talebi Dilekçesi

DAVAYI DUYURMA (İHBAR) TALEBİ …………. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVAYI İHBAR EDEN (DAVALI)                         ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. DAVACI                                        ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. İHBAR EDİLEN                         ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. KONUSU                                       : Davanın ihbarı dileğimdir. İZAHI                                            : 1) Muhterem mahkemenizde görülen bu davada, otomobilini hasara uğrattığımı ileri süren davacı tarafından      …

Read More »