Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi

TEMYİZ DİLEKÇESİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ VE BİR ÇOK DAVA İÇİN GEÇERLİ OLAN BİR DİLEKÇEDİR. YARGITAY..’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ………….  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE TEHİRİ İCRA İSTEKLİDİR. Dosya No: …./.. E.,…. /.. K. TEMYİZ EDEN (DAVALI)                …………………………………………. ADRESİ                                                      …………………………….. …

Read More »

Tavzih / Hükmün Açıklanması İstemi Dilekçesi

Tavzih / Hükmün Açıklanması İstemi Dilekçesi

TAVZİH / HÜKMÜN AÇIKLANMASI İSTEMİ DİLEKÇESİNE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  ASLİYE İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:E,…. /… K. TAVZİH İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                           : Muhterem mahkemenizin gün ve … E,…./… K. sayılı kararının aşağıda belirtilen bölümünün açıklanmasına karar verilmesi dileğimdir. İZAHI                                 : 1) Mahkemenizin yukarıda zikrettiğim …

Read More »

Anayasaya Aykırılıktan İtiraz Dilekçesi

Anayasaya Aykırılıktan İtiraz Dilekçesi

ANAYASAYA AYKIRILIK OLUŞAN İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………….. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./… ANAYASAYA AYKIRILIK DEFİNDE BULUNAN (DAVALI) ADRESİ KARŞI TARAF (DAVACI) ADRESİ KONUSU                                                 : Kanununun ….’inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi talebimdir. İZAHI                                                        : 1) Mahkemenizde görüllmekte …

Read More »

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ’NE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………… ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./… BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN (DAVALI) ADRESİ                                                       ………………… KARŞI TARAF (DAVACI)                   ………………… ADRESİ                                                       ………………… KONUSU                                                    : …/…/….. tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımdır. İTİRAZ SEBEBLERİ                                  : 1)…………………. 2)…………………………………. SONUÇ VE İSTEK                                  : Yukarıda arz ve …

Read More »

Şahit / Tanık Listesi Bildirme Dilekçesi

Şahit / Tanık Listesi Bildirme Dilekçesi

ŞAHİT / TANIK LİSTESİ BİLDİRME DİLEKÇESİNE ÖRNEKTİR. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. / … E. ADRESİ  DAVALI ADRESİ KONUSU                            : Şahit listesidir. ŞAHİDLERİM                    : 1)………………… 2)……………….. Şahitlerim, olay hakkında beyanda bulunacaklardır. Saygılarımla sunarım. Davacı (Ad, soyad, imza) HATIRLATMA! Şahit gösterecek kimse, öncelikle bunların ad ve soyadı, oturdukları yerle …

Read More »

Delilleri / Kanıtları Bildirme Dilekçesi

Delilleri / Kanıtları Bildirme Dilekçesi

DELİLLERİ / KANITLARI BİLDİRME DİLEKÇESİ’NE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞTUR. …………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /.. E.   ADRESİ                     ……………………………. DAVALI                    ……………………………. ADRESİ                     ……………………………. KONUSU                   : Delillerimin sunulmasıdır. DELİLLERİM        : 1)………………. Sulh ..’inci Hukuk Mahkemesinin ……. E. sayılı dosyası. 2)………………… ŞAHİTLERİM      : (Adları, soyadları ve adresleri sırayla …

Read More »

Ara Karardan Dönme Talebi Dilekçesi

Ara Karardan Dönme Talebi Dilekçesi

ARA KARAR” DAN DÖNME TALEBİ DİLEKÇESİNE ÖRNEKTİR. ASLİYE .. ‘İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…./.. E- ARAKARARDAN DÖNÜLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ KARŞI TARAF (DAVALI) ADRESİ   yapılmasına ilişkin ara kararından dönülmesi talebimdir. ARA KARARDAN DÖNME SEBEBLERİ : 1) Mahkemenizde görülmekte olan Men-i Müdahale Davası‘nda keşif yapılmasını talep etmiştim. Bu talebim üzerine …

Read More »

Sulh Sözleşmesi Dilekçesi

Sulh Sözleşmesi Dilekçesi

SULH SÖZLEŞMESİ DİLEKÇESİ’NE ÖRNEKTİR. Aşağıda imzası bulunan bizler, ………………….  Asliye ..’inci Hukuk Mahkemesinde …./… E. sayılı dosya ile görülmekte olan …………………………. davasındaki uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve işbu sulh sözleşmesinigünü yapılacak duruşmada mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt …

Read More »

Davadan Vazgeçme (Feragat) Talebi Dilekçesi

Davadan Vazgeçme (Feragat) Talebi Dilekçesi

DAVADAN FERAGAT (VAZGEÇME) TALEBİ ……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVADAN FERAGAT EDEN (DAVACI)            :…………………………. ADRESİ                            ………………………….. DAVALI                           ………………………….. ADRESİ                            ………………………….. KONUSU                          : Davadan    feragat dilekçemdir. İZAHI                                : l) Eşim……… aleyhine açtığım Boşan­ma Davası‘ndan kendi isteğimle feragat ediyorum, sonuç ve isteğimden vazgeçiyorum. Durumu muhterem mahkemenize sunuyorum. SONUÇ …

Read More »

Davayı Kabul Talebi Dilekçesi

Davayı Kabul Talebi Dilekçesi

DAVAYI KABUL TALEBİ ……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVAYI KABUL EDEN (DAVALI)                         …………………………………….. ADRESİ KARŞI TARAF (DAVACI) ADRESİ                            : KONUSU                          :     Davayı kabul ettiğimi  açıklayan dilekçemdir. İZAHI                               : 1) Aleyhime açılmış bulunan ……………… davasını kabul ediyorum. 2) Kabul beyanımın davacı tarafa tebliğini talep ediyorum. SONUÇ VE …

Read More »